عنـوان تحلیل : پیش بینی سود هر سهم خراسان و بررسی عملکرد شش ماهه نخست سال مالی 96

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1396/08/13


کلیات

شرکت پتروشیمی خراسان در سال 1369 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. در سال 1391 در بازار دوم فرابورس درج گردید. سرمایه شرکت در حال حاضر 1789 میلیارد ریال می باشد. سهامدار اصلی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین می باشد که مالک 41 درصد از سهام خراسان می باشد.

ظرفیت اسمی تولید آمونیاک 330 هزار تن و تولید اوره 495 هزار تن می باشد. ظرفیت پیش بینی شده برای سال جاری 507 هزار تن اوره می باشد.

عملکرد سه ماهه 96:

  • شرکت در فصل بهار 158617 تن تولید اوره داشته است و 130113 تن را با میانگین نرخ فروش 7080 هزار ریال به فروش رسانده است. مبلغ کل فروش 1186 میلیارد ریال بوده و شرکت توانسته از نظر مبلغ فروش در این سه ماهه 25 درصد از بودجه را پوشش دهد.درصد پوشش ماهانه در فروردین ماه 6 درصد، در اردیبهشت ماه 8 درصد و در خرداد ماه 11 درصد بوده است.
  • شرکت در سه ماهه امسال در مقایسه با 3 ماهه سال مالی گذشته 100 درصد تولید اوره را افزایش داده و مقدار فروش هم رشد 83 درصدی داشته است اما مبلغ فروش 81 درصد رشد کرده است که به دلیل کاهش نرخ فروش اوره می باشد. 

عملکرد شش ماهه 96:

  • پتروشیمی خراسان گزارش شش ماهه حسابرسی نشده را منتشر کرد. بر اساس آن در شش ماهه ابتدای امسال توانسته 317 هزار تن تولید اوره تولید نماید و 246 هزار تن را به فروش برساند. از نظر مقداری شرکت توانسته 49 درصد از مقدار پیش بینی شده اوره را پوشش دهد.
  • مجموع مبلغ فروش از ابتدای سال تا پایان شهریور ماه 2430 میلیارد ریال گزارش شده است که معادل 50 درصد از بودجه می باشد. متوسط نرخ فروش هر تن اوره 7360 هزار ریال می باشد.
  • سود به ازا هر سهم در شش ماهه 606 ریال می باشد که معادل 51 درصد از بودجه می باشد.
  • نرخ فروش در اولین بودجه بر اساس اوره 225 دلاری و دلار 3850 تومانی پیش بینی شده است. مقدار تولید و فروش اوره در بودجه 507 هزار تن فرض شده است.
  • شرکت در شش ماه سال گذشته 220 هزار تن تولید اوره داشته است و 205 هزار تن با متوسط نرخ هر تن 6823 هزار ریال به فروش رسانده است.
  • مبلغ فروش شش ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 35 درصد افزایش داشته است که به دلیل افزایش نرخ فروش و مقدار فروش می باشد. مقدار فروش اوره در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 20 درصد رشد کرده و مبلغ فروش اوره 30 درصد بیشتر شده است.

3443553kho1.png

 

8918908kh2.png

860ade6kh3.png

 

بودجه بر اساس عملکرد شش ماهه:

شرکت در بودجه بر اساس عملکرد شش ماهه همانند بودجه قدیم مقدار تولید و فروش اوره را 507 هزارتن فرض نموده است. مبلغ فروش کل با افزایش 4 درصدی 5069 میلیارد ریال  پیش بینی شده است. نرخ دلار آزاد 38500 ریال در نظر گرفته شده است.نرخ هر تن اوره صادراتی 225 دلار در اولین بودجه بوده اما در بودجه جدید اشاره ای به نرخ فروش صادراتی نشده است. سود هر سهم با افزایش 5 درصدی از 1130ریال به 1190ریال تغییر یافته است.

e1cfb47kh4.png

0f2f37dkh5.png

 

9b111fdkh6.png

نمودار نرخ اوره از ابتدای سال 2017

edf2376urea.jpg

مفروضات تحلیل کارشناسی:

  • مقدار تولید و فروش برابر با بودجه در نظر گرفته شد. مقدار اوره صادراتی برای کل سال 262 هزار تن فرض گردید. برای شش ماهه دوم همانند شش ماهه اول 18 درصد از فروش داخلی به بورس کالا و مابقی به بخش کشاورزی اختصاص یافت.
  • در حال حاضر نرخ دلار در بازار آزاد در محدوده 4000 تومان تثبیت شده است و انتظار برای افزایش بیشتر هم وجود دارد. با فرض دلار 40500 ریالی و اوره 240 دلاری  و نرخ مبادله ای 34320 ریال و نرخ خوراک 9.3 سنت برای ادمه سال پیش بینی سود هر سهم انجام گرفت. هر چند قیمت اوره در ماه گذشته با بالای 260 دلار رسید اما با توجه به نوساناتی که قیمت اوره از ابتدای سال 2017 داشته برای ادامه سال 240 دلار فرض گردید.

a1559dekhhh.png

با فرض دلار 40500 ریالی و اوره 240 دلاری  و نرخ مبادله ای 34320 ریال و نرخ خوراک 9.3 سنت برای ادمه سال شرکت قادر به ساخت 1231ریال سود به ازا هر سهم خواهد بود. در صورت تثبیت نرخ اوره در سطح قیمتی 260 دلار و در صورت ثبات نرخ ارز در محدوده 40500 ریال خراسان میتواند 1285ریال سود به ازا هر سهم به دست آورد. این تحلیل با فرض اینکه 52 درصد از فروش اوره صادراتی باشد و مابقی در داخل به فروش برسد و 18 درصد از مقدار فروش داخلی در بورس کالا و مابقی در بخش کشاورزی به فروش برسد، صورت گرفته است.

در جدول زیر تحلیل حساسیت سود هر سهم نسبت به تغییرات نرخ دلار و نرخ اوره صورت گرفته است.

eb612b54.png

زهرا صداقت

واحد سرمایه گذاری و آموزش