عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال کربن ایران - شکربن به روز رسانی

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/08/14


چارت روزانه و هفتگی:

 

a9d0a00شکربن.png

شکربن در کوتاه مدت به مقاومت اولیه 420 30 رسیده و کوتاه مدت گین خوبی نصیب سهامداران نمودو حال  باید دید بالای این عدد تثبیت خواهد شد یا نه. انتظار داریم در میان مدت حداقل به محدوده 505 - 510 نزدیک گردد. و در صورت ادامه اقبال به سهم 600 سقف کانال را در پیش داریم.

 

پس از اتمام  موج ترکیبی B  وارد موج C شدیم و سقف مثلث شکسته شده است موج C در قالب 5 موج می تواند شکل گیرد برای شمارش ریزموج هایش فعلا زود است. پس از اتمام موج سی موج اصلی (B) بزرگ پایان می پذیرد و روند اصلاحیدر قالب (C) خواهیم داشت. 

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش