عنـوان تحلیل : پیش بینی سود هر سهم پتروشیمی کرمانشاه و بررسی عملکرد شش ماهه 96

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1396/08/14


کلیات

شرکت پتروشیمی کرمانشاه در سال 1375 تاسیس و در سال 1390 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است. سرمایه شرکت در حال حاضر 3529 میلیارد ریال می باشد.ظرفیت اسمی تولید آمونیاک 396 هزار تن و تولید اوره 660 هزار تن می باشد. ظرفیت تولید اوره پیش بینی شده برای امسال 686400 تن می باشد. 

محقق شده سال مالی 1395:

شرکت در سال مالی 1395، موفق به تولید 667.329 تن و فروش 685.573 تن اوره شد. از این میزان اوره 347.915 تن فروش صادراتی بوده و میانگین نرخ صادراتی 7.833 هزار ریال گزارش شده است. مبلغ فروش شرکت بر روی این محصول  4.827 میلیارد ریال بوده است. محصول دیگر شرکت آمونیاک می باشد که بیشترین آمونیاک تولیدی در تولید اوره مصرف می شود. کل مبلغ فروش 4.852 میلیارد ریال می باشد.

اولین بودجه سال مالی 1396:

شرکت در اولین بودجه میزان فروش اوره را 686.400 تن فرض نموده است. برنامه شرکت فروش 386.400 تن اوره صادراتی به نرخ 8.663 هزار ریال به ازا هر تن می باشد. نرخ تسعیر دلار را 38.000 ریال و نرخ جهانی اوره 228 دلار در نظر گرفته شده است. مبلغ فروش با رشد 10 درصدی 5.325 میلیارد ریال پیش بینی شده است.

3 ماهه ابتدایی سال مالی 1396:

 • شرکت در فصل بهار 187.233 تن تولید اوره داشته است و 176.213 تن را به فروش رسانده است.
 • میزان فروش اوره صادراتی 90.446 تن و نرخ فروش 7.792 هزار ریال می باشد.
 • مبلغ کل فروش 1.250 میلیارد ریال  بوده و شرکت توانسته از نظر مبلغ فروش در این سه ماهه  23 درصد از بودجه خود را پوشش دهد.
 • درصد پوشش ماهانه در فروردین ماه 4 درصد، در اردیبهشت ماه 10 درصد و در خرداد ماه 9 درصد بوده است.
 • شرکت در سه ماهه امسال در مقایسه با 3 ماهه سال مالی گذشته 25 درصد تولید اوره را افزایش داده و مقدار فروش هم رشد 25 درصدی داشته است اما مبلغ فروش 22 درصد رشد کرده است که به دلیل کاهش نرخ فروش اوره صادراتی می باشد. 

عملکرد شش ماهه ابتدایی سال مالی 96:

 • این شرکت در شهریورماه موفق به فروش 18 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 3 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.
 • همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه به مبلغ 215 میلیارد تومان رسیده (معادل 40 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 317 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد.
 • کرماشا در شش ماهه ابتدای سال جاری 304 هزار تن اوره و آمونیاک را به فروش رسانده است که معادل 44 درصد از مقدار پیش بینی شده در بودجه می باشد. در شش ماهه 376457 تن اوره تولید نموده و 302614 تن را به فروش رسانده است. 53 درصد از فروش اوره به صورت صادراتی، 38 درصد کشاورزی و مابقی فروش به سایر شرکتهای داخلی می باشد. میانگین نرخ اوره صادراتی 7720 هزار ریال می باشد. و میانگین نرخ فروش اوره به سایر شرکتهای داخلی 7279 هزار ریال بوده است.
 • شرکت در شش ماهه امسال در مقایسه با دوره مشابه سال قبل تولید اوره را 10 درصد افزایش و مقدار فروش را 8 درصد کاهش داده است. مبلغ فروش اوره کاهش 4 درصدی داشته است.
 • سود هر سهم شش ماهه سال جاری 196 ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش 15 درصدی داشته است.

5e9274ckk7.png

 

9da3afckk8.png

 

04ded56kk9.png

بودجه بر اساس عملکرد شش ماهه 96:

 • در بودجه جدید مقدار تولید و فروش بدون تغییر نسبت به بودجه قبلی فرض شده است. مقدار تولید و فروش اوره 686400 تن پیش بینی شده است.
 • برای شش ماهه دوم نرخ اوره صادراتی  250 دلار و نرخ تسعیر ارز 39000 ریال فرض شده است. نرخ خوراک برای کل سال 3494 ریال در نظر گرفته شده است.
 • همچنین شرکت 55 درصد از مقدار فروش در ششماهه دوم را صادراتی فرض نموده است. سود هر سهم بدون تغییر نسبت به بودجه قبل 490 ریال پیش بینی شده است.

438437dkk1.png

 

c3a78a1kk2.png

 

432ef7ckk3.png

 

38e89dfkk4.png

 

مفروضات تحلیل کارشناسی

مقدار کل تولید و فروش اوره برابر با بودجه در نظر گرفته شد. برای شش ماهه دوم از نسبت 55 به 45 درصد برای فروش صادراتی و داخلی استفاده گردید. همچنین برای ترکیب فروش در داخل همانند عملکرد واقعی شش ماهه اول 18 درصد از فروش به سایر شرکت های داخلی و مابقی به بخش کشاورزی در نظر گرفته شد. نسبت فروش صادراتی به داخلی بین 51 تا 58 درصد در چند سال اخیر نوسان داشته است. نرخ فروش اوره به سایر شرکتهای داخلی بر اساس معاملات بورس کالا در نظر گرفته شد.نرخ دلار برای شش ماهه دوم 40500 ریال و نرخ اوره با توجه به نوسانات در یکسال اخیر 240 دلار فرض گردید. نرخ خوراک 9.3 سنت و نرخ دلار مبادله ای 34320 ریال فرض شد

b56cf54kk6.png

ae72fd0k9.png

 • با مفروضات ذکر شده سود به ازا هر سهم کرماشا مبلغ 539 ریال برآورد گردید. با همان مفروضات مذکور درصورتی که نرخ خوراک 10 سنت در نظر گرفته شود سود هر سهم 529ریال برآورد می گردد.
 • در صورتی که دلار در محدوده 40500 ثابت باشد و نرخ اوره در محدوده قیمتی 260 دلار تثبیت شود می تواند به سود 587 ریالی دست یابد.

در جدول زیر تحلیل حساسیت سود هر سهم کرماشا نسبت به تغییرات نرخ دلار و نرخ اوره بررسی گردید.

27450593.png

در جدول زیر تحلیل حساسیت سود هر سهم کرماشا با فرض ثبات بودن نرخ دلار در محدوده 40500 ریال نسبت به تغییرات نرخ خوراک و نرخ اوره بررسی گردید.

cf70575k100.png

 

زهرا صداقت

واحد سرمایه گذاری و آموزش