عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي (سمگا)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/08/15


چارت هفتگی را با هم مشاهده کنیم:

cb585fdسمگا.png

 

 

در سناریوی ما در چندین سال به نظر در حال تکمیل یک ABCاست که موج زیگزاگ A با ثبت قله 400 به اتمام رسیده و از 2014 وارد  موج B بزرگ شده است و  روند سهم کند می گذرد ولی به نظرم حمایت نزدیک معتبری در 165-180 دارد. که حتما حد ضرر هم محسوب گردد. در صورت شکست سقف مثلث و تثبیت بالای آن وارد موج C بزرگ صعودی میشویم.

فعلا 315 و 400 مقاومت ها لحاظ گردد.

 

 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش