عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال پالایش نفت تهران (شتران)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/08/15


چارت روزانه و مقایسه روند تحلیلی موفق این نماد:

76a9deaشتران 1.png

و به روز رسانی این سهم:

19d3e55شتران 2.png

 

پس از رشد حدود 75 درصدی این سهم از تحلیل پس از بازگشایی سهم به سقف مهم مقاومتی محدوده 400 نزدیک شده و اصلاحی رو روزهای اخیر داشته که واگرایی منفی در ار اس ای و مکدی نیز آن را تایید میکرد . اگر کل حرکت دو سال اخیر را در قالب موجی ترکیبی داشته باشیم بااتمام X در قالب مثلث Y  شروع شده و این رشد را می توان موج A از آن دانست . پس یک B اصلاحی و سپس رشدی دیگر در انتظار سهم خواهد بود.

 

دو حمایت برای سهم نزدیک است: محدوده 340 - 345 

محدوده 310 تومان 

 

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش

 

به روز رسانی میشود.