عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال پالایش نفت تبریز (شبریز)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/08/16


چارت روزانه نماد و به روز رسانی:

c54f4a8شبریززززززززز.png

 

از بازگشایی سهم نمادهای پالایشی را مورد ارزیابی تکنیکی قرار دادیم و به رشد آنها امیدوار بودیم. که در آرشیو موجود می باشد . از کف قیمتی 427 تومان تا 710 تومان در چند ماه رشد داشته و بازدهی خوبی را به سهامداران صبورش هدیه داده است. 

 

اما در حال حاضر موج سوم از C بزرگ 5 موجی است و به نظر می رسد این رشد با توجه به عدم وجود واگرایی منفی ادامه دار باشد. حمایت نزدیک سهم 640 تومان است. که برای دارندگان سهم حد ضرر منظور گردد. مقاومت ها به ترتیب: 710-730 و 900 در میان مدت می باشد.

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش