عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال سرمايه‌گذاري‌ملت‌ (وملت)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/08/16


چارت روزانه:

8293ddfوملت.png

 

در چارت بلند مدت وملت مشاهده میشود سهم مجدد به کف حمایتی معتبری رسیده و با حمایت 65 تومان که حد ضرر هم لحاظ گردد قابل بررسی است.

به لحاظ زمانی واکنش های خوبی به فیبو داشتیم که با کادر زرد رنگ مشخص شده است.

مقاومت اول خط روند نزولی یا همان سقف کانال آبی در کوتاه مدت لحاظ گردد که شکست آن مهم است.

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری وآموزش