عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال ماشين‌ سازي‌ اراك‌ - فاراک پس از بازگشایی

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/08/17


چارت روزانه :

 

408d026فاراک.png

 

پس از بازگشایی سهم شاهد عرضه های سنگین حقوقی و حقیقی در فاراک و اصلاح عمیق سهم بودیم. مشاهده میشود از قیمت 344 تومان در میان مدت تا محدوده 136 اصلاح کرده و هم اکنون به یک حمایت معتبر سالانه نزدیک است:

 

محدوده 125- 135 برای سهم مهم بوده و شکست این محدوده برای سهم خوب نیست.

 

با رعایت حد ضرر نوسانات مثبتی را در برگشت قیمتی خواهیم داشت . مقاومت ها 185-210 نزدیک است. به نظر می رسد در اصلاح موج B از Y هستیم که هنوز تکمیل نشده و نوع حرکت مشخص نیست. با اتمام این موج رشد موج سی را خواهیم داشت.

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش