عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال صنايع‌شيميايي‌ايران (شيران)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/08/20


چارت روزانه:

c21b8c6شیرانن.png

 

شیران از سهم های بنیادی است که به درد سهامداری با دید میانمدت و بلند مدت می خورد. مشاهده میشود پس از تکمیل موج X در حکت ترکیبی اخیر رشدی را در قالب موج A از ( Y در قالب زیگزاگ) داشته و اصلاح نموده است. در صورت تکمیل B با حمایت 355 -365 و حد ضرر خط حمایتی سبز رنگ میتوان سهم را مورد بررسی برای خرید قرار داد. در بازگشت روند و شروع موج C به صورت 5 موجی  اولین مقاومت آن سقف ماژور قبلی حدوده 405- 410 خواهد بود. و در صورت تثبیت بالای این محدوده 475 را مهم می دانم.

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش