عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال ليزينگ‌صنعت‌ومعدن‌ (ولصنم)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/08/21


نمای کلی این سهم  در تایم  روزانه مورد بررسی قرار گرفت:

24f69bdولصنم.png

 

 

موج شماری این سهم به نظر دشوار می آید  ولی در یک سناریو یک حرکت WXY در بلند مدت در حال شکل گیری است که هم  اکنون موج Yهستیم . اما موج Y در آن ریز موج های دقیقی شکل نداده است و نمیتوان تنها به موج شماری این تحلیل تکیه کرد.

 

در نمای کلاسیک به نظر میرسد تلاش سهم برای حفظ حمایت سالانه کف کانال جدی است ولی هنوز نتوانسته انرژی لازم را برای رشد داشته باشد. تقاضای خرید در این سهم و حجم معاملات آن هنوز چنگی به دل نمی زند. در نهایت حد ضرر دارندگان این سهم محدوده 140-135 تلقی گردد. در صورت برگشت روند نیز مقاومت های این نماد به ترتیب:  170- 194- 225 می باشد.

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش