عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال کارتن ایران (چکارن)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/08/22


چارت روزانه سهم و مقایسه تحقق یک تحلیل:

c9c2df5چکارنن.png

 

 در به روز رسانی مشاهده میشود  پس از یک بازدهی عالی همچنان موج 5 را داریم که در حال تکمیل می باشد. در سناریوی ما موج 4 از 3 از 5 بزرگ تکمیل شد و با برگشت از کف 480 -470 تومان رشدی تا محدوده 700 را تاکنون تجربه نموده است که با تثبیت بالای سقف قبلی وضعیت سهم استیبل تر خواهد شد.

 به نظر میرسد این سهم تا اخر سال جاری  این 5 موج را تکمیل نماید. در تکمیل موج 3 از 5  اهدف مقاومتی به ترتیب 780 - 900 فعلا مد نظر باشد. سپس اصلاح موج 4 را داریم و بعد مجدد رشد موج 5 از 5.

 

این تحلیل سیگنال خرید یا فروش نیست. صرفا نظر شخصی و بررسی روند موج شماری سهم می باشد.

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش