عنـوان تحلیل : تحلیل بنیادی شرکت نفت بهران (شبهرن)

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1396/08/22


1-کلیاتی درباره شرکت:

1-1-تاریخچه:

گروه شامل شرکت نفت بهران (سهامی عام)-شرکت اصلی و شرکتهای فرعی آن است. شرکت نفت بهران (سهامی عام) در سال 1345 تاسیس و به نام شرکت سهامی تولید و تصفیه روغن در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده و در سال 1363 نلم شرکت به پالایش روغن تهران (سهامی عام) و مجددا برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در سال 1370 نام شرکت به شرکت نفت تهران (سهامی عام) تغییر یافته است. شرکت در تاریخ 1369/01/06 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. شرکت از واحدهای تجاری فرعی گروه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی می باشد. مرکز اصلی شرکت در تهران خیابان شریعتی، خیابان دستگردی و کارخانه آن در شهر ری، سه راه خیرآباد می باشد.

1-2-فعالیت اصلی شرکت:

موضوع فعالیت اصلی شرکت، تاسیس و ساخت و اداره نمودن پالایشگاه روغن موتور، روغن های صنعتی و محصولات جانبی آن در ایران و استفاده از مواد اولیه و تهیه ظروف مربوط به آن، تخلیط، یسته بندی، حمل و نقل و فروش محصولات فوق و از جمله گریس، واکس و فرآورده های مشتقه و یا حاصله از آنها مانند حشره کش، روغن ترمز و ضدیخ که در کارخانه شرکت تولید و ساخته می شود و اجرای هرگونه تفحص و آزمایش که ارتباط به این امر داشته باشد. همچنین تحصیل، ساخت، اجاره، فروش و هرگونه معامله نسبت به اموال منقول و غیرمنقول برای انجام امور فوق، تحصیل هر نوع امتیاز، علائم تجاری و حقوق مشابه مربوط به ساختن، توزیع و فروش محصولات مذکور و به طور کلی مبادرت به کلیه امور صنعتی و مالی که با موضوع شرکت به شرح مندرج در فوق ارتباط داشته باشد.

2-سهامداران:

 

fc6d322شبهرن1.jpg

3-ظرفیت شرکت:

c36c1c3شبهرن2.jpg

4-آمار تولید:

شرکت نفت بهران محصولاتی چون پارافین وکس، ضدیخ، گریس و انواع روانکارها را تولید می کند. که مهمترین محصول شرکت انواع روانکارها می باشد.

در نمودار ذیل حجم تولیدات شرکت در چند سال اخیر نمایش داده شده است.

64b5d21شبهرن3.jpg

5- آمار مقدار فروش:

شرکت نفت بهران در سال 95 ، 85% از محصولات تولیدی را در بازار داخلی و 15 درصد باقیمانده را در بازارهای خارجی به فروش رسانده است. در 6 ماهه نخست سال مالی 96 این نسبت به 78 درصد در مقابل 17 درصد بوده است. مشتریان عمده محصولات شرکت در داخل کشور عبارتند از عاملین فروش تهران و شهرستان ها، صنایع و ارگانها و سازمانها، و شرکتهای تعاونی می باشد.

شرکت برای سال مالی 1396 مقدار 442.132 مترمکعب فروش انواع محصولات پیش بینی کرده است که نسبت به سال گذشته افزایش 10 درصدی را نشان می دهد. در ادامه نمودارهایی از روند مقدار فروش و درصد پوشش در سنوات اخیر نشان داده شده است.

79936c9شبهرن4.jpg

853f461شبهرن5.jpg

همانطور که در نمودار فوق پیداست شرکت در 6 ماهه نخست سال 43 درصد از مقدار فروش بودجه خود را پوشش داده است که این درصد پوشش مانند سال 1394 بوده است.

همچنین عملکرد ماهانه شرکت در سال مالی 1396 به صورت زیر می باشد:

3083d31شبهرن6.jpg

شرکت در 7 ماهه نخست سال موفق به پوشش 51 درصدی از بودجه مقداری خود شده است. بنابراین شرکت برای اینکه بتواند بودجه مقداری خود را پوشش دهد باید در 5 ماه باقیمانده 49 درصد از بودجه را پوشش دهد که به طور متوسط درصد پوششی ماهانه در 5 ماهه باقیمانده باید حدود 10 درصد در هر ماه باشد.

6-آمار مبلغ فروش:

همانطور که قبلا گفته شد شرکت 85 درصد از محصولات خود را در بازار داخلی و مشتریان عمده خارجی شرکت  درصد باقیمانده را در بازارهای خارجی. مشتریان عمده شرکت در بازار خارجی عبارتند از امارات، ترکیه، هندوستان، چین و سایر کشورها و مشتریان عمده محصولات شرکت در داخل کشور عبارتند از عاملین فروش تهران و شهرستان ها، صنایع و ارگانها و سازمانها، و شرکتهای تعاونی می باشد.

نحوه نرخ گذاری و فروش محصولات براساس سیاست گذاری های فروش مصوب کمیته فروش شرکت انجام می گیرد.

شرکت برای سال مالی منتهی به 1396/12/29 مبلغ 1.637 میلیارد تومان فروش پیش بینی کرده است که نسبت به سال قبل 15% افزایش را نشان می دهد.

در نمودار ذیل روند مبلغ فروش شرکت و درصد پوشش آن در چند سال اخیر نشان داده شده است.

0261712شبهرن7.jpg

08d9eb8شبهرن8.jpg

همانطور که در نمودار فوق نشان داده شده است شرکت در 6 ماهه نخست سال موفق به پوشش 41 درصدی از مبلغ فروش بودجه خود شده است. که نسبت به 6 ماهه سال گذشته 1 درصد کمتر و این درصد پوشش مانند سال 94 بوده است.

همچنین عملکرد ماهانه شرکت در 7 ماهه نخست سال 1396 به صورت زیر بوده است:

b8e9f56شبهرن9.jpg

شرکت در 7 ماهه نخست سال 50 درصد از مبلغ فروش بودجه خود را پوشش داده است و برای رسیدن به مبلغ پیش بینی شده خود در  ماهه باقیمانده بطور متوسط باید ماهانه 10 درصد از بودجه مبلغی خود را پوشش دهد.

همچنین روند نرخ فروش انواع روانکارهای شرکت در 7 ماهه اول سال به صورت زیر بوده است.

eaa69deشبهرن10.jpg

در نمودار زیر روند قیمتی نفت اوپک و انواع روانکارها در چند سال اخیر نشان داده شده است.

e39053bشبهرن11.jpg

همانطور که در نمودار فوق پیداست روند حرکتی قیمت انواع روانکار کاملا مطابق با روند حرکتی قیمت نفت بوده است.

7-بهای تمام شده:

شرکت نفت بهران برای سال مالی 1396 مبلغ 1.024 میلیارد تومان بهای تمام شده پیش بینی کرده است که نسبت به سال گذشته 28 افزایش را نشان میدهد.

 مواد اولیه شرکت عبارت است از: روغن پایه خریداری شده، لوبکات، برایت استاک، مواد ضد یخ، مواد افزودنی،مواد بسته بندی و سایر مواد مصرفی است. بیشترین ارزش را لوبکات (با 40%) و مواد افزودنی (با 30%) در این بین دارند. شرکت بهران حدود 77 % از مواد مصرفی خود را از بازار داخلی و 23 درصد باقیمانده را از بازارهای جهانی تامین می کند. تامین کنندگان اصلی مواد اولیه شرکتهای پالایش نفت تهران،اصفهان، بندرعباس و تبریز می باشد.

8-صورت سود و زیان:

شرکت نفت بهران برای سال مالی منتهی به 96/12/29 به ازای هر سهم 1775 ریال سود پیش بینی کرده است که نسبت به سال قبل کاهش 4 درصدی را نشان می دهد. علت این امر کاهش در حاشیه سود ناخالص شرکت نسبت به سال 95 می باشد. همچنین شرکت در 6 ماهه نخست سال موفق به پوشش 40 درصدی از سود خالص خود شده است.

در نمودار زیر روند حاشیه سودناخالص شرکت نشان داده شده است.

2000c45شبهرن12.jpg

9- پیش بینی آینده قیمت نفت:

جهت مشاهده پیش بینی قیمت نفت تا سال 2020 می توانید به تحلیل بنیادی شرکت نفت ایرانل مراجعه کنید.

10- مفروضات در نظر گرفته شده جهت پیش بینی:

1.مقدار فروش: برابر بودجه سال 96 شرکت در نظر گرفته شده است.

2. مبلغ فروش: با توجه به آنچه که قبلا توضیح داده شد قیمت محصولات شرکت بهران (مخصوصا انواع روانکارها) وابستگی بالایی با قیمت نفت دارند بنابراین با محاسبه نسبت قیمت محصولات در سنوات مختلف به قیمت نفت خام نسبتهایی برای آنها بدست آمد (نسبت نرخ پارافین وکس به قیمت نفت خام برابر 13، ضدیخ 34، انواع روانکارها 19 در نظر گرفته شده است) که برای انجام این تحلیل از این نسبتها استفاده شده است. بنابراین در تحلیل حاضر جهت محاسبه مبلغ فروش پنج سناریو در نظر گرفته شده است:

سناریو اول: بهای هر بشکه نفت خام اپک 50 دلار و نرخ دلار 40500 ریال.

سناریو دوم: بهای هر بشکه نفت خام اپک 55 دلار و نرخ دلار 40500 ریال.

سناریو سوم: بهای هر بشکه نفت خام اپک 60 دلار و نرخ دلار 40500 ریال.

سناریو چهارم: بهای هر بشکه نفت خام اپک 65 دلار و نرخ دلار 40500 ریال.

سناریو پنجم: بهای هر بشکه نفت خام اپک 70 دلار و نرخ دلار 40500 ریال.

براساس توضیحات فوق مبلغ فروش در سناریوهای مختلف بصورت جدول زیر پیش بینی شده است:

9166125شبهرن13.jpg

2.بهای تمام شده: برای پیش بینی مقدار مواد مصرفی از نسبت مواد مصرفی مختلف به مقدار فروش در گزارش 96/06/31 شرکت استفاده شده است. همچنین برای محاسبه بهای مواد مستقیم مصرفی نیز از سناریوهای مختلف بهای نفت خام استفاده شده است.برای محاسبه نرخ مواد مصرفی نیز از نسبت نرخ این مواد به قیمت نفت استفاده شده است به این صورت که نسبت نرخ لوبکات به قیمت نفت برابر 5، روغن پایه 12، برایت استاک 21، مواد ضدیخ 18، مواد افزودنی 82 و سایر مواد مصرفی 12، در نظر گرفته شده است. مبلغ مواد بسته بندی در سناریوهای مختلف برابر بودجه سال 96 درنظر گرفته شده است.

براساس توضیحات فوق مبلغ مواد مصرفی در سناریوهای مختلف بصورت جدول زیر برآورد شده است:

4aa5adfشبهرن14.jpg

دستمزد مستقیم به ازای هر واحد فروش برابر شش ماهه اول سال 96 و سربار ساخت به ازای هر واحد فروش نیز برابر شش ماهه اول سال 96 با افزایش 10 درصدی در نظر گرفته شده است.

لازم به توضیح است که برای ادامه سال نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه با فرض تک نرخی شدن دلار، برمبنای نرخ دلار آزاد محاسبه شده است.

3. هزینه های عمومی و اداری: شرکت برای سال 1396 مبلغ 104 میلیارد تومان هزینه های عمومی و اداری پیش بینی کرده است که در گزارش 6 ماهه این مبلغ برابر 42.7 میلیارد تومن بوده است. بنابراین در این تحلیل براساس محاسبات هزینه های عمومی و اداری تقریبا برابر 100 میلیارد تومان برآورد شده است.

4. هزینه های مالی: شرکت برای سال 1396 مبلغ 146  میلیارد تومان هزینه مالی پیش بینی کرده است در حالی که در گزارش ماهه این مبلغ برابر  57 میلیارد تومان بوده است. بنابراین در این تحلیل هزینه مالی برای 6 ماهه دوم برابر 6 ماهه اول درنظر گرفته شده است.

5. سایر اقلام صورت سود و زیان همانند بودجه سال 96 درنظر گرفته شده است.

288d8e2شبهرن15.jpg

بنابراین می توان بیان کرد که سودآوری شرکت رابطه مستقیمی با افزایش بهای نفت دارد. براساس سناریوهای مختلف که در بالا اشاره شد سود شرکت بین 172 تومان تا 215 تومان برآورد شده است.

سایر سناریوهای تحلیلی براساس نرخ های مختلف دلار به صورت جدول زیر می باشد.

0b8958bشبهرن16.jpg

تهیه کننده: نسرین اسکندری

واحد سرمایه گذاری و آموزش