عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال پگاه‌آذربايجان‌غربي‌ (غشاذر)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/08/24


چارت روزانه در نمای نزدیک و سالانه:

aa98506غشاذر.png

سهم پس از تکمیل 5 موج در حرکت اخیر و رسیدن به سقف کانالیزهای معتبر ، با تشکیل واگرایی منفی موج 5 را تمام کرده و وارد اصلاح 3 موجی میشود.

موج B یا سه تایی بوده و الان تمام شده یا به صورت مثلث در حال شکل گیری است. اصلاح موج C را داریم تا یکی از دومحدوده 200 یا 185-190  و سپس رشد قیمت مجدد راتجربه می نماید. 

 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش