عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال فرآورده‌هاي‌نسوزآذر (كاذر)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/08/27


چارت روزانه کاذر موج شماری:

d93e461کاذر.png

چارت بلند مدت کاذر را مشاهده مینمایید که هر کندل آن یک روز است. هنوز کمی اصلاح قیمتی  نیاز دارد و حد حمایت معتبر آن محدوده خط روند داخلی است. یعنی حدودا 152- 154 تومان. ولی در راه رسیدن به این محدوده هم شاید نوساناتی از حمایت 180 یا حتی همین محدوده به بالا داشته باشیم. 

به هر حال موج X ازWXY هنوز تکمیل نشده است و نیازمندیم که به سهم زمان بدهیم.

پس از شروع Y بلند مدت مقاومت های میانه راه : 290 - 330 مد نظر باشد.

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش