عنـوان تحلیل : تحلیل بنیادی شرکت نفت پارس (شنفت)

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1396/08/27


1-کلیاتی درباره شرکت:

1-1-تاریخچه:

گروه شامل شرکت نفت پارس سهامی عام (شرکت اصلی) و شرکت فرعی آن است. شرکت نفت پارس (سهامی عام) در تاریخ 15 آذر 1337 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. شرکت در سال 1346 در بورس اورق بهادار تهران پذیرفته شده و در تاریخ دوم اردیبهشت 1352، شخصیت حقوقی آن به سهامی عام تبدیل گردید. مرکز اصلی شرکت واقع در تهران و پالایشگاه آن واقع در کیلومتر 22 جاده مخصوص کرج می باشد.

1-2-فعالیت اصلی شرکت:

موضوع فعالیت اصلی شرکت طبق ماده 2 اساسنامه عمدتاً در زمینه کارخانجات تهیه مواد و محصولات نفتی و ساختمان تصفیه خانه ­های نفت در نقاط مختلف کشور و واردات مواد و محصولات نفتی بسته بندی، توزیع و حمل و فروش و صادرات نفتی و آنچه مربوط به مواد نفتی و هیدروکربورها و شرکت فرعی آن عمدتاً در زمینه های امور بازرگانی می باشد.

2-سهامداران:

0f19412شنفت1.jpg

3-ظرفیت شرکت:

3ee357fشنفت2.jpg

4-آمار تولید:

شرکت نفت پارس محصولاتی چون پارافین وکس، ضدیخ، گریس و انواع روانکارها را تولید می کند. که مهمترین محصول شرکت انواع روانکارها می باشد.

در نمودار ذیل حجم تولیدات شرکت در چند سال اخیر نمایش داده شده است.

3412048شنفت3.jpg

5- آمار مقدار فروش:

شرکت نفت پارس در سال 95 ، 78% از محصولات تولیدی را در بازار داخلی و 22 درصد باقیمانده را در بازارهای خارجی به فروش رسانده است. در 6 ماهه نخست سال مالی 96 این نسبت به 68 درصد در مقابل 32درصد بوده است.

شرکت برای سال مالی 1396 مقدار 276.796.520 لیتر-کیلوگرم فروش انواع محصولات پیش بینی کرده است که نسبت به سال گذشته افزایش 5 درصدی را نشان می دهد. در ادامه نمودارهایی از روند مقدار فروش و درصد پوشش در سنوات اخیر نشان داده شده است.

0ac499eشنفت4.jpg

5cd8a59شنفت5.jpg

همانطور که در نمودار فوق پیداست شرکت در 6 ماهه نخست سال 48 درصد از مقدار فروش بودجه خود را پوشش داده است که این درصد پوشش مانند سال 95 و از سال 94 بیشتر بوده است.

همچنین عملکرد ماهانه شرکت در سال مالی 1396 به صورت زیر می باشد:

135bdedشنفت6.jpg

شرکت در 7 ماهه نخست سال موفق به پوشش 59 درصدی از بودجه مقداری خود شده است. بنابراین شرکت برای اینکه بتواند بودجه مقداری خود را پوشش دهد باید در 5 ماه باقیمانده 41 درصد از بودجه را پوشش دهد که به طور متوسط درصد پوششی ماهانه در 5 ماهه باقیمانده باید حدود 8 درصد در هر ماه باشد.

6-آمار مبلغ فروش:

شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/1396 مبلغ 774.8 میلیارد تومان فروش پیش بینی کرده است که نسبت به سال قبل 15% افزایش را نشان می دهد.

در نمودار ذیل روند مبلغ فروش شرکت و درصد پوشش آن در چند سال اخیر نشان داده شده است.

95f1992شنفت7.jpg

f623665شنفت8.jpg

همانطور که در نمودار فوق نشان داده شده است شرکت در 6 ماهه نخست سال موفق به پوشش 44 درصدی از مبلغ فروش بودجه خود شده است. که این درصد پوشش برابر 6 ماهه سال گذشته و کمتر از پوشش شش ماهه سال 94 بوده است.

همچنین عملکرد ماهانه شرکت در 7 ماهه نخست سال 1396 به صورت زیر بوده است:

9a3b9ecشنفت9.jpg

شرکت در 7 ماهه نخست سال 56 درصد از مبلغ فروش بودجه خود را پوشش داده است و برای رسیدن به مبلغ پیش بینی شده خود در  ماهه باقیمانده بطور متوسط باید ماهانه 9 درصد از بودجه مبلغی خود را پوشش دهد.

هم به لحاظ مبلغ فروش و هم به لحاظ مقدار فروش در هفت ماهه نخست سال جاری شرکت نفت پارس درصد پوشش بهتری نسبت به  شرکتهای نفت ایرانول و نفت بهران بهتر داشته است.

جهت مشاهده تحلیل شرکت نفت ایرانوال و شرکت نفت بهران کلیک کنید.

همچنین روند نرخ فروش انواع روانکارهای شرکت در 7 ماهه اول سال به صورت زیر بوده است.

d3bda1dشنفت10.jpg

در نمودار زیر روند قیمتی نفت اوپک و انواع روانکارها (به لیتر) در چند سال اخیر نشان داده شده است.

07477f4شنفت11.jpg

همانطور که در نمودار فوق پیداست روند حرکتی قیمت انواع روانکار کاملا مطابق با روند حرکتی قیمت نفت بوده است.

7-بهای تمام شده:

شرکت نفت پارس برای سال مالی 1396 مبلغ 532.6 میلیارد تومان بهای تمام شده پیش بینی کرده است که نسبت به سال گذشته 21 افزایش را نشان میدهد.

 مواد اولیه شرکت عبارت است از: روغن پایه خریداری شده، لوبکات، برایت استاک، مونواتیلن گلیکول، آیزوریسایکل، مواد بسته بندی و سایر مواد مصرفی است. بیشترین ارزش را لوبکات (با 66%) و سایر مواد شیمیایی (با 21%) در این بین دارند. شرکت نفت پارس حدود 77 % از مواد مصرفی خود را از بازار داخلی و 23 درصد باقیمانده را از بازارهای جهانی تامین می کند.

8-صورت سود و زیان:

شرکت نفت پارس برای سال مالی منتهی به 96/12/29 به ازای هر سهم 819 ریال سود پیش بینی کرده است که نسبت به سال قبل افزایش 11 درصدی را نشان می دهد. همچنین شرکت در 6 ماهه نخست سال موفق به پوشش 39 درصدی از سود خالص خود شده است.

در نمودار زیر روند حاشیه سودناخالص شرکت نشان داده شده است.

7188b3bشنفت12.jpg

9- پیش بینی آینده قیمت نفت:

جهت مشاهده پیش بینی قیمت نفت تا سال 2020 می توانید به تحلیل بنیادی شرکت نفت ایرانل مراجعه کنید.

10- مفروضات در نظر گرفته شده جهت پیش بینی:

1.مقدار فروش: برابر بودجه سال 96 شرکت در نظر گرفته شده است.

2. مبلغ فروش: با توجه به آنچه که قبلا توضیح داده شد قیمت محصولات شرکت نفت پارس (مخصوصا انواع روانکارها) وابستگی بالایی با قیمت نفت دارند بنابراین با محاسبه نسبت قیمت محصولات در سنوات مختلف به قیمت نفت خام نسبتهایی برای آنها بدست آمد (نسبت نرخ هر پارافین وکس به قیمت نفت خام برابر 2، ضدیخ 6، انواع روانکارها 2 و گریس 5، در نظر گرفته شده است) که برای انجام این تحلیل از این نسبتها استفاده شده است. بنابراین در تحلیل حاضر جهت محاسبه مبلغ فروش پنج سناریو در نظر گرفته شده است:

سناریو اول: بهای هر بشکه نفت خام اپک 50 دلار و نرخ دلار 40500 ریال.

سناریو دوم: بهای هر بشکه نفت خام اپک 55 دلار و نرخ دلار 40500 ریال.

سناریو سوم: بهای هر بشکه نفت خام اپک 60 دلار و نرخ دلار 40500 ریال.

سناریو چهارم: بهای هر بشکه نفت خام اپک 65 دلار و نرخ دلار 40500 ریال.

سناریو پنجم: بهای هر بشکه نفت خام اپک 70 دلار و نرخ دلار 40500 ریال.

براساس توضیحات فوق مبلغ فروش در سناریوهای مختلف بصورت جدول زیر پیش بینی شده است:

99aa669شنفت13.jpg

2.بهای تمام شده: برای پیش بینی مقدار مواد مصرفی از نسبت مواد مصرفی مختلف به مقدار فروش در گزارش 96/06/31 شرکت استفاده شده است. همچنین برای محاسبه بهای مواد مستقیم مصرفی نیز از سناریوهای مختلف بهای نفت خام استفاده شده است.برای محاسبه نرخ مواد مصرفی نیز از نسبت نرخ این مواد به قیمت نفت استفاده شده است به این صورت که نسبت نرخ لوبکات به قیمت نفت برابر 0.9، مونو اتیلن گلیکول 2.4، برایت استاک 1.9، مواد آیزوریسایکل 1.1 در نظر گرفته شده است. مبلغ مواد بسته بندی و سایر مواد شیمایی در سناریوهای مختلف برابر بودجه سال 96 درنظر گرفته شده است.

لازم به ذکر است که نسبت های فوق براساس لیتر مواد اولیه مصرفی به لیتر نفت خام اوپک بدست آمده اند.

براساس توضیحات فوق مبلغ مواد مصرفی در سناریوهای مختلف بصورت جدول زیر برآورد شده است:

f9d3228شنفت14.jpg

دستمزد مستقیم به ازای هر واحد فروش و سربار ساخت به ازای هر واحد فروش برابر شش ماهه اول سال 96 در نظر گرفته شده است.

لازم به توضیح است که برای ادامه سال نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه با فرض تک نرخی شدن دلار، برمینای دلار آزاد محاسبه شده است.

3. هزینه های عمومی و اداری: شرکت برای سال 1396 مبلغ 70.8 میلیارد تومان هزینه های عمومی و اداری پیش بینی کرده است که در گزارش 6 ماهه این مبلغ برابر 37.7 میلیارد تومن بوده است. بنابراین در این تحلیل براساس محاسبات هزینه های عمومی و اداری تقریبا برابر 79 میلیارد تومان برآورد شده است.

4. سایر اقلام صورت سود و زیان همانند بودجه سال 96 درنظر گرفته شده است.

2c2cf93شنفت15.jpg

بنابراین می توان بیان کرد که سودآوری شرکت رابطه مستقیمی با افزایش بهای نفت دارد. براساس سناریوهای مختلف که در بالا اشاره شد سود شرکت بین 61 تومان تا 104 تومان برآورد شده است.

درصورتی که از نرخ دلار آزاد برای فروش محصولات و نرخ دلار مبادله ای برابر 3800 تومان برای ادامه سال برای خرید مواد اولیه استفاده کنیم سود هر سهم شرکت بین 68 تا 112 تومان برآورد می شود.

درصورتی که هزینه های عمومی و اداری شرکت را همانند بودجه شرکت درنظر بگیریم سود شرکت بین 67 تا 109 تومان برآورد می شود.

سایر سناریوهای تحلیلی براساس نرخ های مختلف دلار به صورت جدول زیر می باشد.

8668373شنفت16.jpg

سایر سناریوهای تحلیلی براساس نرخ های مختلف دلار و در نظر گرفتن هزینه های عمومی و اداری برابر بودجه سال 96 شرکت به صورت زیر می باشد:

19f90c5شنفت17.jpg

تهیه کننده: نسرین اسکندری

واحد سرمایه گذاری و آموزش