عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال پالايش نفت لاوان (شاوان)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/08/27


چارت روزانه سهم:

 

e309714شاواننننن.png

در تکمیل یک الگوی ترکیبی به صورت WXY  در دو سال اخیر شاهد تکمیل شاخه Y به صورت یک مثلث انقباضی هستیم. پس از تکمیل E و پایان Y انتظار افزایش حجم معاملات و رشد میان مدت سهم میرود.

 

مقاومت ها به ترتیب: 1600-2150-2500 می باشد. 

 

حمایت و حدضرر سهم : 1200 کف خط حمایتی مثلث لحاظ گردد.

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش