عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال حمل و نقل خلیج فارس (حفارس)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/08/29


چارت روزانه:

 

پس از یک اصلاح عمیق به نظر این قیمت ها کم ریسک است:

سهم کانالیزه شده هست و همپوشانی حمایت های معتبری را در محدوده 260 - 280 داریم. امروز با جابه جایی 13 میلیون سهم از حقوقی به حقیقی در نزدیکی حمایت 285 تومان سهم مورد توجه بازار قرار گرفته است و شاید این محدوده حمایتی معتبر و افزایش حجم معاملات باهم زمینه رشد آن را برای ساخت B صعودی فراهم آورد. مقاومت ها: 380-450 می باشد. 

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش