عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری رنا (ورنا)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/08/29


چارت هفتگی سهم:

e28269cورنا.png

 

سرمایه گذاری رنا پس از ثبت قله 220 تومان در یک سال اخیر به محدوده 75 تومان نزدیک شده و به نظر میرسد یک حرکت ترکیبی به صورت WXY در حال تکمیل می باشد. Y هنوز مشخص نیست به چه صورت  است باید به سهم زمان داد. موج A از آن همین محدوده به اتمام میرسد و کم کم وارد موج B صعودی باید شویم.

در صورتی که موج Y به صورت سه موجی تکمیل گردد و مثلث نباشد می تواند حمایت همین 75 باشد یا با شکست این حمایت به محدوده 60 تومان نزدیک گردد. ولی اگر مثلث شکل بگیرد همین جا کف است.

 

مقاومت ها در مسیربرگشت: فعلا 128-134 مد نظر باشد.

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش