عنـوان تحلیل : تحلیل بنیادی پتروشیمی شفن و بررسی عملکرد شش ماهه نخست سال مالی 96

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1396/08/29


کلیات

شرکت پتروشیمی فن آوران در سال 1377 به صورت شرکت سهامی عام تاسیس شده و در سال 1386 در بورس عرضه شده است. مرکز اصلی شرکت در تهران و محل کارخانه در منطقه ویژه اقتصادی بندر ماهشهر واقع شده است.موضوعات اصلی شرکت عبارت است از: احداث، راه اندازی و بهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید و فروش محصولات پتروشیمی و ....

ظرفیت اسمی تولید متانول یک میلیون تن می باشد.سهم شرکت در تولید متانول در داخل کشور حدود 20 درصد می باشد. سهم شرکت از تولید جهانی 82 میلیون تنی این محصول در سال گذشته 1.2 درصد بوده است.

عملکرد سال مالی 1395

شرکت در سال مالی 1395، موفق به تولید 903 هزار تن متانول و 116 هزار تن اسید استیک شده است.مقدار فروش متانول 830 هزار تن با میانگین نرخ  9.298 میلیون ریال و مقدار فروش اسید استیک 121 هزار تن با میانگین نرخ 11.089 میلیون ریال بوده است. نرخ تسعیر ارز در سال مالی 95 مبلغ 37.450 ریال و میانگین نرخ فروش متانول صادراتی در این سال مالی 285 دلار بوده است. دیگر محصولات شرکت شامل منواکسید کربن و هیدروژن میباشد. مجموع فروش ریالی شرکت 9.219 میلیارد ریال بوده است.

 

سه ماهه ابتدایی سال مالی 1396:

 شرکت در فصل بهار 211 هزار تن متانول و 24 هزار تن اسید استیک تولید داشته است و 198 هزار تن متانول را به میانگین نرخ فروش 10.413 میلیون ریال به فروش رسانده است. مقدار فروش اسید استیک 20 هزار تن و نرخ فروش 14.175 میلیون ریال بوده است. کل مبلغ فروش 2.389 میلیارد ریال  بوده و شرکت توانسته از نظر مبلغ فروش در این سه ماهه 21 درصد از بودجه خود را پوشش دهد. درصد پوشش ماهانه در فروردین ماه 7 درصد، در اردیبهشت ماه 8 درصد و در خرداد ماه 6 درصد بوده است. میانگین نرخ فروش متانول در سه ماهه نخست امسال 8 درصد کمتر از نرخ بودجه  و میانگین نرخ فروش اسید استیک 22 درصد بالاتر از نرخ بودجه می باشد.

شرکت در سه ماهه امسال در مقایسه با 3 ماهه سال مالی گذشته 9 درصد تولید را کاهش داده و مقدار فروش کاهش 12 درصدی داشته است در حالی که مبلغ فروش 25 درصد رشد داشته است که به دلیل افزایش نرخ فروش می باشد.

در عملکرد سه ماهه نخست امسال با افزایش 225 درصدی سود خالص، 1455 ریال سود به ازا هر سهم ساخته است.

عملکرد ششماهه نخست سال مالی 96:

شفن از ابتدای سال تا پایان شهریور ماه توانسته 428 تن متانول تولید نماید و 405 تن از ان را با میانگین نرخ 10516هزار ریال به فروش رسانده است. مقدار تولید و فروش متانول نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 6 و 5 درصدی داشته است اما مبلغ فروش متانول در مقایسه با شش ماهه 95، به میزان 37 درصدرشد کرده است که دلیل آن افزایش نرخ متانول می باشد. به طوریکه میانگین نرخ از 7284 هزار ریال در شش ماهه سال گذشته  به 10516 افزایش یافته است. حاشیه سود ناخالص از 30 درصد به 50 درصد رسیده است و سود به ازا هر سهم از 796 ریال در شش ماهه سال گذشته به 2525 ریال در شش ماهه سال جاری افزایش یافته است.

 

1159e8bsh9.png

 

c312fddsh10.png

 

e7256e1sh11.png

 

بودجه بر اساس عملکرد شش ماهه 96:

بودجه مقدار فروش متانول را 865 هزار تن پیش بینی کرده است. برنامه شرکت فروش 17 درصد از مقدار متانول در داخل و 83 درصد صادراتی است. در مورد اسید استیک پیش بینی شرکت فروش 70 هزار تن در داخل و 30 هزار تن صادراتی می باشد. نرخ متانول را 310 دلار و نرخ اسید استیک 370 دلار و نرخ تسعیر دلار 38500 ریال در نظر گرفته است.  نرخ حمل هر تن محصول صادراتی 35 دلار فرض شده است. نرخ خوراک مصرفی 9.3 سنت و با احتساب مالیات بر ارزش افزوده مبلغ 3497 ریال در نظر گرفته است. سود هر سهم پیش بینی شده در بودجه 4494 ریال می باشد.

864c94dsh1.png

dfd754fsh2.png

 

f0738d0sh3.png

 

bee459csh4.png

 

71c07c4sh5.png

مفروضات تحلیلی برآورد سود سال 96

1-مقدار فروش محصولات برابر با بودجه شرکت می باشد. برای ترکیب داخلی و صادراتی متانول و اسید استیک از متوسط نسبت مقدار داخلی به صادراتی در سه سال اخیر استفاده گردید. که بر مبنای آن 83 درصد متانول و 30 درصد از اسید استیک صادراتی فرض گردید.

2- نرخ دلار برای ادامه سال 41000 ریال فرض شده است.

3- برای محاسبه مبلغ فروش صادراتی متانول از نرخ جهانی متانول(330 دلار) برای ادامه سال استفاده گردید و برای محاسبه مبلغ فروش داخلی از متوسط نسبت نرخ فروش داخلی به خارجی در سه سال اخیر و عملکرد شش ماهه اول استفاده گردید. در مورد اسید استیک و هیدروژن نرخ فروش برابر با عملکرد شش ماهه اول منظور گردید.

4- بیش از 60 درصد از بهای تمام شده مربوط به مواد مصرفی می شود. مواد مصرفی شامل گاز طبیعی و گاز دی اکسید کربن می باشد . از میانگین نسبت مصرف گاز طبیعی و گاز دی اکسید کربن به مقدار فروش در سه سال اخیر و عملکرد شش ماهه اول استفاده گردید. نرخ گاز دی اکسید کربن برابر با نرخ شش ماهه اول و نرخ خوراک(گاز طبیعی ) 9.3 سنت همانند بودجه در نظر گرفته شد. سایر موارد برابر با بودجه در نظر گرفته شد.

5-در محاسبه هزینه عمومی اداری و فروش، هزینه حمل برای صادرات متانول و اسید استیک برابر با 35 دلار در نظر گرفته شد.

 

e2b9e61sh8.png

 

با توجه به مفروضات ذکر شده (نرخ دلار 41000 ریالی و نرخ متانول 330 دلاری و نرخ خوراک 9.3 سنت و نرخ دلار مبادله ای 35855 برای شش ماهه دوم ) و با فرض تحقق مقدار فروش پیش بینی شده،سود 5379 ریالی برای شفن براورد می گردد. در جدول زیر با توجه به مقادیر مختلف نرخ دلار و نرخ متانول، سود هر سهم شفن برآورد شده است.

 

45f3e1d2.png

 

زهرا صداقت

واحد سرمایه گذاری و آموزش