عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال فرآوري زغال سنگ پروده طبس (كپرور)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/08/30


چارت روزانه کپرور - موج شماری:

819d94cکپروررررررررررر.png

 

کپرور در تکمیل زیگزاگ بلند مدت خود پس از تکمیل ریز موج E از B بزرگ که معمولا ناقص شکل میگیرد یک صعود خوب را می تواند تجربه نماید .

با شکست سقف مثلث B این صعود در قالب 5 موج C تایید میگردد.

حد حمایت سهم: 450-500 تومان

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش