عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال داروسازي‌ امين‌ (دامين)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/08/30


چارت روزانه دامین- موج شماری:

db06cb0دامینننن.png

 

دامین در تکمیل یک الگوی ترکیبی WXY در قالب موج بزرگترB هنوز اندکی زمان میخواد. چرا که ریز موج های D و E باید تکمیل گردد و روند صعودی سهم به صورت قطعی با شکست سقف الگو شکل گیرد.

 

حمایت معتبر این سهم در محدوده 150-154 است و با حد ضرر 145 تومان قابل بررسی برای میان مدت است .

 انتظار داریم با رعایت این حد ضرر طی یک ماه آتی شاهد کف سازی و افزایش حجم معاملات باشیم و موج C آغاز گردد.

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری وآموزش