عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال معادن بافق(کبافق)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/08/30


به روز رسانی کبافق در تایم بلند مدتو دیتای روزانه:

f7e1f2dکبافقققققق.png

 

کبافق پس از ثبت هدف اولیه 1600- 1650 چند ماهی است که زیر این محدوده در نوسان قیمتی است. تکلیف سهم مشخص نیست که آیا موج 5 از C بزرگ همین محدوده به اتمام رسیده و اصلاح داریم یا خیر. در نهایت حمایت معتبر سهم را محدوده 1000-1200 میدانم و برای اطمینان از ادامه رشد باید سقف قبلی با قدرت شکسته شود.

وگرنه سه موجی ABC با ثبت قله قبلی به پایان رسیده و W تکمیل شده و الان وارد موج نزولی X شده ایم. به سهم زمان بدهیم تا روند مشخص گرد. مقاومت ها به ترتیب : 1650-1700کوتاه مدت و در صورت عبور 1900-2200مقاومتی است.

 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش