عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال سرمايه‌گذاري‌ صنعت‌ نفت‌ (ونفت)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/09/01


چارت هفتگی:

2f26e2eونفت.png

 

ونفت در تکمیل یک مثلث انقباظی در تایم بلند مدت همچنان موج E را می گذراند.

دو حمایت معتبر مشخص شده است و انتظار داریم کم کم به این محدوده واکنش مناسب نشان داده شود.

250 255 مقاومت مهم سهم محسوب میگردد. با دید 3 الی 6 ماهه یعنی میان مدت و سهامداری.

 

مینا یوسفی واحد سرمایه گذاری و آموزش