عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/09/01


چارت هفتگی:

239280bفولاد.png

 

طبق انتظار همگام با گزارش خوب سهم های فلزات اساسی، شاهد ادامه تقاضا در سهم های بزرگ این گروه و تک سهم ها بودیم.  در فولاد نیز این موج 3 در به روز رسانی تحلیل تارگت بالاتری به خود گرفت و هنوز نشانه های اصلاح در سهم دیده نشده است. ولی باید پس از تثبیت بالای 250 - 260  به محدوده 300 اهمیت داد. 

این سهم در بازه مانی 3 ماهه بیش از 35 درصد رشد داشته است.

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش