عنـوان تحلیل : تحلیل بنیادی شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان) بر اساس عملکرد نه ماهه و پیش بینی سود سال 1397

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1396/09/01


برآورد خالص ارزش دارایی ها و سود هر سهم نماد پارسان در سال 1397

پرتفوی بورسی و پرتفوی غیر بورسی شرکت پارسان در جداول زیر نشان داده شده است. برای محاسبه ارزش خالص دارایی های شرکت از آخرین گزارش ماهانه مربوط به 30 مهرماه 1396 استفاده شده است.

56c3790parsan1960901.jpg

d2839b8parsan2960901.jpg

همانطور که مشاهده میکنید عمده ارزش خالص دارایی ها مربوط به پرتفوی بورسی شرکت است که بیش از 77 درصد دارایی ها را شامل می شود. در نمودار زیر ترکیب سهام پرتفوی بورسی شرکت نشان داده شده است.

c8bf1a1parsan3960901.jpg

همانطور که در نمودار بالا نشان داده شده است شپدیس، زاگرس و شبندر بیشترین سهم را در پرتفوی شرکت دارا می باشند.

0305e5eparsan4960901.jpg

خالص ارزش دارایی ها به ازای هرسهم با استفاده از آخرین صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 31 خرداد 96 و حقوق صاحبان سهام آن استفاده شده است. بنابراین سود و زیان واگذاری مربوط به چهار ماه پس از اعلام صورتهای مالی می باشد که برای محاسبه دقیقتر باید لحاظ گردد.

صورت سود و زیان

a0cfd70parsan5960901.jpg

صورت سود و زیان پارسان در جدول بالا نشان داده شده است همانطور که مشاهده می شود شرکت در سال مالی منتهی به شهریور 96 مبلغ 541 ریال سود به ازای هر سهم پیش بینی کرده است و پیش بینی امسال خود را با 44درصد کاهش 305 ریال به ازای هر سهم برآورد کرده است. لازم به ذکر است که شرکت در نه ماهه منتهی به خرداد 96 توانسته 29 تومان معادل 54 درصد از بودجه سال 96 خود را محقق سازد.

b8c6655parsan6960901.jpg

در جدول بالا مفروضات شرکت برای سود حاصل از شرکتها نشان داده شده است با توجه به انتظار بهبود وضعیت شرکتهای پتروشیمی و پالایشی در سال جاری و انتظار تعدیل مثبت برآورد کارشناسی برای شرکتها در نظر گرفته شده است.

با توجه به سودهای کارشناسی می توان انتظار داشت سود هرسهم پارسان تا 39 تومان افزایش یابد.

 

فرنوش شیخ الاسلامی

واحد سرمایه گذاری و آموزش