عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال گروه مپنا (سهامي عام) (رمپنا)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/09/04


چارت هفتگی به روز رسانی:

73d2918رمپناااااااااااااااا.pngدر تکمیل موج C چارت این نماد به روز رسانی شد. انتظار داریم با اتمام این موج رمپنا روند صعودی موقت در قالب موج D  را تجربه نماید و بعد از یک اصلاح نه چندان عمیق در قالب ریز موج E  موج بزرگ X از WXY بلند مدت تمام و رشد میان مدت سهم آغاز گردد.

حمایت معتبر: 650-700 مد نظر باشد.

مقاومت ها : 850 و 900 فعلا مد نظر قرار گیرد.

رمپنا مناسب سهامداری میان مدت و بلند مدت  با رعایت حد ضرر می باشد. 

 

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش