عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال توسعه معادن و فلزات (ومعادن)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/09/05


چارت روزانه سهم:

f3c5629ومعادن.png

ومعادن در تکمیل یک WXY ترکیبی پس از اتمام موج X در کف حمایتی معتبر وارد روند صعودی در قالبY شده و انتظار داریم حرکت ABC موج Y با تکمیل موج C صعودی شکل بگیرد. 

در حال حاضر با افزایش حجم و ارزش معاملات سهم ومعادن برای شکست سقف کانالیزه ای معتبر خود را آماده میکند که باید دید مقاومت حدودی 180-185 با قدرت شکسته خواهد شد یا خیر. این موج شماری به رشد سهم با شکسته شدن سقف مقاومتی تا محدوده 200-225 امیدوارمان می نماید. 

 

صرفا تحلیل بوده و مسولیت خرید و فروشی بر عهده تحلیلگر نخواهد بود

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش