عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال حمل‌ونقل‌توكا (حتوكا)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/09/07


نمودار هفتگی این سهم:

c2ffcc3حتوکااااااااااااااااااا.png

 

در تکمیل الگوی فلت شکل گرفته در حتوکا و اصلاح زمان بر سهم در قالب موج C به نظر میرسد یک محدوده حمایتی در 155-165 داریم ک میتوان اتمام موج 3  دانست و سپس رشد قیمتی سهم را در قالب موج 4  موقتا تجربه نمایید.

تا زمانی که این 5 موج اصلاحی به اتمام نرسیده سهامداری نکنیم. پس از اتمام موج C و افزایش حجم معاملات سهم برای میان مدت کم ریسک خواهد بود.

 

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش