عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال بیمه میهن

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/09/07


تحلیل نموداری بیمه میهن:

5a6e5bfمیهن.png

 

بیمه میهن در تایم هفتگی بررسی شد مشاهده میشود می توان حرکت اخیر را ترکیبی WXY در نظر داشت که در بلند مدت یک Y در پیش داشته باشیم.. هنوز موج X معلوم نیست به اتمام رسیده است یا خیر ولی در صورت برگشت سهم و تقاضا در محدوده حمایتی 80-85 میتوان رشد میان مدت و بلند مدت بعدی را Y در نظر داشت که یا مثلث یا سه موجی شکل میگیرد و هنوز نوع قالب آن معلوم نیست وباید بعد تر به روز شود.

 

پس به محدوده 85-80 به عنوان حد ضرر پایبند باشیم و مقاومت 135- 150را فعلا مد نظر میان مدت قرار دهیم.

افزایش حجم معاملات در گروه مربوطه مهم است.

 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش