عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال پتروشیمی شیراز (شیراز) به روز رسانی و رشد بیش از 40 درصدی سهم

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/09/08


پتروشیمی شیراز:

a6242acشیراززززززززززززززززززززززز.pngپس از یک رشد 40 درصدی از کف حمایتی اشارهشده با اتمام حرکت کامپلکس به نظر میرسد رشدمیان مدت سهم ادامه داشته باشد و شکست سقف کانال در 260 و تثبیت بالای آن اتفاق خوبی است.سهم امروز بازگشایی شده و با حجم تقاضای مناسبی به صف خرید رسید. 

 

به مقاومت 300 و سقف قبلی 340 تومان دقت شود. به روز رسانی میشود.

 

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش