عنـوان تحلیل : پیش بینی سود هر سهم کیمیا و بررسی عملکرد هشت ماهه سال مالی 96

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1396/09/12


کلیات

 • شرکت کیمیا سال مالی منتهی به اسفند ماه را دارد. سال تاسیس شرکت 1386 می باشد و در سال 1393 در سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شده است. سرمایه شرکت در بدو تاسیس 100 میلیون ریال بوده است و طی چند مرحله به 115.200 میلیون ریال افزایش یافته است. سهامدار عمده شرکت سرمایه گذاری اعتماد ایرانیان با مالکیت 43.40 درصدی سهام می باشد.
 • فعالیت اصلی شرکت اکتشاف و استخراج و بهره برداری از معادن، تولید فرآوری مواد معدنی، خرد کردن و شستشو و دانه بندی و کانه ارایی و تغلیظ مواد معدنی ...می باشد.
 •  ظرفیت اسمی شرکت 90000 تن کنسانتره سرب و روی میباشد.بیش از 70 درصد از بهای تمام شده کالای فروش مربوط به مواد اولیه مصرفی می باشد. مطابق با صورت مالی سال 95 بیش از 70 درصد از فروش شرکت صادراتی بوده است .

محقق شده سال 1395:

 • شرکت در سال مالی 1395، موفق به تولید 49861 تن کنسانتره روی اکسیده و 1321 تن کنسانتره سرب اکسیده گردید. شرکت در سال مالی قبل  49487 تن کنسانتره روی اکسیده با میانگین نرخ  7364 هزار ریال و 3191 تن کنسانتره سرب اکسیده را با میانگین نرخ 37982 هزار ریال به فروش رسانده است. سایر محصولات تولیدی شامل کنسانتره روی سولفوره و کنسانتره سرب سولفوره می باشد.مبلغ کل فروش شرکت 605 میلیارد ریال بوده است.

بودجه سال مالی 1396:

 • شرکت در بودجه فروش 41 هزار تن کنسانتره روی اکسیده فرض نموده است. نرخ فروش در بودجه برای شش ماهه دوم سال بر اساس شمش روی 2900 دلاری و شمش سرب 2350 دلاری و نرخ دلار 39000 ریالی می باشد. سود پیش بینی شده در بودجه 2100 ریال می باشد
 • حاشیه سود ناخالص واقعی شرکت در سال مالی گذشته برابر با 30 درصد بوده است. در بودجه سال 96 حاشیه سود ناخالص 27 درصد می باشد. حاشیه سود خالص در سال مالی قبل 29 درصد و در بودجه امسال 28 درصد می باشد.

3 ماهه ابتدایی سال مالی 1396:

 • شرکت در 3 ماهه ابتدایی سال 96 جمعا 19737 تن تولید داشته است و 18365 تن را به فروش رسانده است.مبلغ کل فروش 135 میلیارد ریال می باشد.مقدار فروش کنسانتره روی اکسیده 7996 تن و مقدار فروش کنسانتره سرب اکسیده 1028 تن می باشد.
 • متوسط نرخ فروش کنسانتره روی اکسیده 10537 هزار ریال و کنسانتره سرب اکسیده 38518 هزار ریال می باشد.شرکت توانسته از نظر مبلغ فروش در این سه ماهه 25 درصد از بودجه خود را پوشش دهد. درصد پوشش ماهانه در فروردین ماه 1 درصد، در اردیبهشت ماه 4 درصد و در خرداد ماه 11درصد بوده است. 
 • شرکت در سه ماهه امسال در مقایسه با سال گذشته 45 درصد افزایش در مقدار فروش داشته و مبلغ فروش 68 درصد رشد داشته است که به دلیل افزایش نرخ فروش  و حجم فروش می باشد. حاشیه سود ناخالص از 17 درصد به 32 درصد و سود هر سهم از 144 ریال به 395 ریال افزایش یافته است.

عملکرد شش ماهه سال مالی 1396:

 • شرکت در شهریورماه موفق به فروش 12 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 23 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 34 میلیارد تومان رسیده که معادل 39 درصد از بودجه می باشد. لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 61 میلیارد تومان بوده است .
 • کیمیا از ابتدای سال تا پایان شهریورماه توانسته با فروش 34182 تن انواع کنسانتره را به فروش رسانده است که معادل 39 درصد از مقدار بودجه می باشد. درصد پوشش مقداری کنسانتره روی اکسیده وسرب اکسیده به ترتیب 46 و 58 درصد می باشد. مبلغ فروش کل هم در شش ماهه امسال 338 میلیارد ریال بوده و از نظر ریالی 39 درصد از مبلغ بودجه را پوشش داده است. مقدار فروش و مبلغ فروش در شش ماهه امسال در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به ترتیب افزایش 23 و 47 درصد افزایش داشته اند.
 • متوسط نرخ فروش هر تن کنسانتره روی اکسیده 13118 هزار ریال بوده است . کم ترین نرخ فروش کنسانتره روی اکسیده 9708 هزار ریال است که مربوط به مرداد ماه می باشد. در شهریورماه افزایش نرخ 109 درصدی داشته و نرخ فروش به 20255 هزار ریال رسیده است. نرخ فروش هر تن کنسانتره سرب اکسیده نیز 39325 هزار ریال می باشد .
 • کیمیا در عملکرد شش ماهه 1111 ریال سود به ازا هر سهم ساخته است و 50 درصد از سود کل سال در بودجه را پوشش داده است. حاشیه سود ناخالص از 20 درصد در شش ماه سال گذشته به 35 درصد در شش ماهه امسال افزایش یافته است.

b45b381k4.png

1950370k5.png

552537fk6.png

be3680ak7.png

 

عملکرد هشت ماهه سال مالی 1396:

 •  کیمیا گزارش عملکرد آبان ماه خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 6 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 6 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.
 • همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 46 میلیارد تومان رسیده (معادل 52 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 42 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد.
 • در آبان ماه 5 هزار تن کنسانتره روی اکسیده را با نرخ 10124 هزار ریال به فروش رسانده است که نسبت به ماه قبل 35 درصد کاهش نرخ داشته است. همچنین در آبان ماه 35 تن کنسانتره سرب اکسیده را با نرخ 34114 هزار ریال به فروش رسانده است که نسبت به ماه قبل افت 7 درصدی دارد.
 • در مقایسه با مدت مشابه سال قبل مبلغ فروش کل 48 درصد رشد داشته است.

33b9e3ek1.png

 

9216f5dk2.jpg

66e509ck3.png

 

مفروضات تحلیلی برآورد سود سال 96

1-مقدار فروش محصولات برابر با بودجه شرکت می باشد.

2- نرخ دلار برای 5ماهه باقی مانده سال 41000 ریال در نظر گرفته شد.

3- نرخ فروش کنسانتره روی اکسیده برای ادامه سال بر اساس شمش روی 3200 دلاری و نرخ کنسانتره سرب اکسیده بر اساس نرخ شمش سرب 2400 دلاری برای ادامه سال پیش بینی گردید.

4- بیش از 84 درصد از خاک مصرفی شرکت از خاک معدنی اکسیده انگوران تهیه می گردد. برای برآورد میزان مصرف خاک مصرفی یکبار بر اساس عملکرد واقعی شش ماهه امسال(سناریو اول و دوم) و یکبار بر اساس عملکرد سال قبل(سناریو سوم) استفاده شد. در برآورد نرخ خاک معدنی اکسیده انگوران از نسبت نرخ خاک به نرخ کنسانتره روی اکسیده در بودجه استفاده گردید. در محاسبه میزان مصرف خاک سولفور هم همانند خاک معدنی اکسیده انگوران یکبار بر اساس عملکرد شش ماهه امسال(سناریو اول و دوم) و یکبار بر اساس عملکرد سال گذشته(سناریو سوم) استفاده گردید. در محاسبه نرخ خاک سولفور  از میانگین نسبت نرخ خاک سولفور به نرخ کنسانتره روی اکسیده در سه سال اخیر استفاده گردید.

5- سایر موارد برابر با بودجه اعلامی شرکت در نظر گرفته شد.

1baf6aek9.png

 

 

 مطابق با مفروضات بالا در سناریو اول، 2210 ریال در سناریو دوم 2079 ریال و در سناریو سوم سود هر سهم 2504 ریال برآورد گردید. تحلیل حساسیت سود هر سهم نسبت به تغییرات نرخ دلار و نرخ شمش روی در جدول زیر انجام شده است.

 

b2a96cf1.png

 

 

لازم به ذکر است که در آبان ماه نرخ فروش کنسانتره روی اکسیده و کنسانتره سرب اکسیده کاهش زیادی نسبت به ماه های قبل داشته است، با توجه به افزایش نرخ دلار داخلی و ثابت بودن نرخ جهانی شمش روی، دلیل این کاهش نرخ می تواند عیار پایین باشد. در صورتی که روند فروش با عیار پایین ادامه یابد در سناریو اول و سوم مبلغ فروش از 895 میلیارد ریال به 862 میلیارد ریال کاهش می یابد و در سناریو دوم از 880 میلیارد ریال به 846 میلیارد ریال کاهش می یابد . بهای تمام شده نیز در سناریو اول و دوم به 627 میلیارد ریال و در سناریو سوم به 600 میلیارد ریال می رسد. سود هر سهم به ترتیب در سناریو اول تا سوم به 2070 ریال، 1939 ریال و 2170 ریال کاهش می یابد.

زهرا صداقت

واحد سرمایه گذاری و آموزش