عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال داده‌پردازي‌ايران‌ (مداران)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/09/11


یک سناریوی تحلیل خوشبینانه از مداران:

 

 

1cc1addمدارانننننننننننننن.png

در چارت اول یک حمایت معتبر در تایم فریم هفتگی ونمای بلند مدت سهم مشخص شده است. در یک سناریو ممکن است کل حرکت اخیر WXY ای باشد که موج Y آن در حال تکمیل است. 

 

اگر سناریوی ما در حال شکل گیری باشد موج A تمام شده و در حال شکل گیری اصلاحی در قالب Bهستیم. این B خودش می تواند 3 موجی باشد. و دو محدوده اتمام برای آن داریم:

یکی کف کانالیزه یعنی حدودا 350 تومان و بدبینانه در صورت شکست این حمایت کانال 240 حدودی مد نظر باشد.

 

در مسیر رشد میان مدت C از Y نیز مقاومت ها : 495-585 در بازه سه ماهه مهم است.

 

به حجم معاملات وتقاضا در حمایت اول دقت شود.

 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش