عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال شاخص گروه فراورده های نفتی

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/09/12


چارت روزانه شاخص فراورده های نفتی:

f592107شاخصصصصصصصصصصصص.png

 

در تکمیل موج Y از یک حرکت کامپلس که برای شاخص در نظر گرفتیم. انتظار میرود سی 5 موجی صعودی در میان مدت تکمیل گردد. دقت شود کندل ها هفتگی هست و تکمیل این موج C از Y زمان بر خواهد بود. 

 

دو محدوده مقاومتی و یک حمایت با خط فیبوی 61 درصد سبز رنگ را مشخص نموده ایم. قطعا در روند صعودی فراز و فرودهای کوتاه مدت نیز خواهیم داشت.

از نمادهای گروه بارها تحلیل داشته ایم که رشدقیمت های خوبی را تجربه نموده اند.  به تازگی شپنا به روز رسانی شده است. در اصلاح اخیر 300000 -291100 واحد حمایت این شاخص است.

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش