عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال ذغال‌سنگ‌ نگين‌ ط‌بس‌ (كطبس)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/09/13


چارت روزانه و موج شماری کطبس:

4030e64کطبسسسسسسسسس.png

 

در موج مثبت نقدینگی گروه زغال سنگ کطبس در تکمیل موج Y یک رشد در قالب موج C در سناریو شمارش ما بدهکار است. به نظر میرسد موج 3 از Y هستیم و میتوان به رشد سهم تا محدوده 420-535 تومان امیدوار بود. به روز رسانی میشود. 

 

به حد ضرر کف کانالیزه پایبند باشیم . 

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش