عنـوان تحلیل : تحلیل بنیادی شرکت صنعتی چادرملو (کچاد) و بررسی عملکرد 8 ماهه شرکت

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1396/09/13


1-کلیاتی درباره شرکت:

1-1-تاریخچه:

گروه شامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) و شرکتهای فرعی آن شامل شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه (سهامی خاص) و شرکت خدمات مهندسی و بازرگانی می پی جی (با مسئولیت محدود) می باشد. شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) در خرداد 1371 در یزد به ثبت رسید و در تاریخ 1382/05/07 به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ 1382/01/12 دربورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد.

2-سهامداران:

d1991a1کچاد1.jpg

3-آمار تولید:

تولیدات شرکت شامل کنسانتره آهن، سنگ دانه بندی شده، گندله و فولاد می باشد. بیشترین میزان تولید شرکت از لحاظ مقداری کنسانتره آهن است که حدود 70 درصد کل تولید شرکت را شامل می شود.

در نمودار ذیل حجم تولیدات شرکت در چند سال اخیر نمایش داده شده است.

b4fda26کچاد2.jpg

شرکت برای سال مالی منتهی به 96/12/29 تولید 12.872.500 تن محصول پیش بینی کرده است که در هشت ماهه نخست سال موفق به پوشش 65 درصدی میزان تولیدات خود شده است.

4-آمار مقدار فروش:

شرکت در جدیدترین بودجه خود برای سال مالی جاری میزان 10.357.750  تن فروش محصولات پیش بینی کرده است که نسبت به گزارش قبلی خود بدون تغییر بوده است و نسبت به سال مالی 95 کاهش اندکی داشته است.

لازم به ذکر است که شرکت محصولات خود را تماما در بازارهای داخلی به فروش می رساند. مشتریان اصلی شرکت صنعتی چادرملو عبارتند از: شرکت فولاد خوزستان و شرکت فولاد مبارکه اصفهان.

در نمودارهای روند مقدار فروش شرکت و همچنین درصد پوشش مقدار فروش در سنوات اخیر نشان داده شده است.

e5402ccکچاد3.jpg

b49e6a1کچاد4.jpg

درصد پوشش شرکت در 6 ماهه نخست سال نسبت به دوره مشابه سال های گذشته کمتر بوده است. شرکت در مهر و آبان به لحاظ فروش محصولات بهتر عمل کرده است به گونه ای که موفق به پوشش 18 درصدی از مقدار فروش خود در این دو ماه شده است. در نهایت شرکت در 8 ماهه نخست سال موفق به پوشش 67 درصدی بودجه مقداری خود شده است.

در نمودار ذیل عملکرد شرکت در 8 ماهه نخست سال نشان داده شده است.

9a9430aکچاد5.jpg

لازم به ذکر است که تولید فولاد در شرکت چادرملو از مهر ماه عملا آغاز شده است به گونه ای که در این دو ماه شرکت موفق به تولید 190.567 تن فولاد و فروش مقدار 147.868 تن از این محصول شده است.

5-آمار مبلغ فروش:

شرکت درآخرین بودجه سال مالی 96 خود مبلغ 29.094.319  میلیون ریال فروش پیش بینی کرده است که نسبت به گزارش قبلی خود 6 درصد رشد را نشان می دهد.علت این رشد مربوط به افزایش نرخ فروش محصولات شرکت می شود. همچنین شرکت در هشت ماهه منتهی به 95/08/31 توانسته است 62 درصد از میزان فروش خود را پوشش دهد.

در نمودارهای زیر روند مبلغ فروش و درصد پوشش فروش در سه ماهه های مختلف در چند سال اخیر نشان داده شده است.

9255cd6کچاد6.jpg

e613389کچاد7.jpg

با توجه به پوشش 62 درصدی شرکت در هشت ماهه نخست سال می توان بیان کرد که در دوره گزارش شده عملکرد شرکت مناسب بوده است.

وضعیت عملکرد شرکت در هشت ماهه نخست سال به صورت ذیل بوده است:

852417dکچاد8.jpg

6-نرخ فروش محصولات:

روند نرخ فروش کنسانتره سنگ آهن و گندله که مهمترین محصولات شرکت هستند در سنوات گذشته به صورت ذیل بوده است:

8b90091کچاد9.jpg

 نرخ فروش کنسانتره سنگ اهن، سنگ آهن دانه بندی شده و گندله شرکت در هشت ماهه نخست سال مالی جاری نیز به صورت زیر است:

4a7fa9fکچاد10.jpg

7-بهای تمام شده:

مواد اولیه شرکت شامل: سنگ آهن خام، کنسانتره قابل مصرف برای گندله، آهن اسفنجی و آهن قراضه می باشد. شرکت مواد اولیه مصرفی خود را به صورت 100 درصد از بازار داخلی تامین می کند.

شرکت در آخرین بودجه سال جاری بهای تمام شده ای معادل 22.105.911 میلیون ریال برآورد کرده است که نسبت به پیش بینی قبلی خود افزایش 7 درصدی را نشان می دهد. همچنین شرکت در شش ماهه جاری 34 درصد از مبلغ برآوردی بهای تمام شده خود را ایجاد کرده است.

در نمودار زیر روند حاشیه سود ناخالص شرکت نشان داده شده است.

c9da6b1کچاد11.jpg

براساس آخرین اطلاعات ارائه شده توسط شرکت، حاشیه سود ناخالص شرکت در سه ماهه اول سال جاری 34درصد و در سه ماهه دوم 31 درصد بوده است و برای باقی مانده سال 19 درصد در بودجه درنظر گرفته شده است.

8- صورت سود و زیان:

98e900aکچاد12.jpg

شرکت برای سال مالی منتهی به 96/12/29 به ازای هر سهم 231  ریال سود پیش بینی کرده است که نسبت به گزارش قبلی رشد 3 درصدی را نشان می دهد. همچنین شرکت در شش ماهه نخست سال  50 درصد از سود خالص برآوردی خود را پوشش داده است.

مفروضات در نظر گرفته شده جهت پیش بینی سال 96:

1.فروش:

جهت پیش بینی فروش در تحلیل حاضر مفروضات زیر در نظر گرفته شده است.

1-مقدار فروش: با توجه به پوشش شرکت در 8 ماهه نخست سال مقدار فروش کنسانتره آهن، گندله و فولاد برابر بودجه شرکت و مقدار فروش سنگ آهن دانه بندی شده برابر 1.080.966 تن و مقدار فروش آپاتیت برابر 65.738 براورد شده است.

شرکت دو طرح توسعه برای افزایش ظرفیت تولید در دست دارد. یکی از این طرح ها افزایش تولید گندله از 3.400.000 تن به 4 میلیون تن است که با پیشرفت فیزیکی 84 درصدی همراه است و برآورد شده است در اسفند ماه سال جاری به بهره برداری برسد. طرح توسعه دیگر عبارتست از طرح احداث کارخانه احیا مستقیم به ظرفیت تولید تولید سالیانه 1.550.000 تن آهن اسفنجی که این طرح در مراحل نهایی تکمیل عملیات نصب قرار دارد. بنابراین افتتاح این واحدها و افزایش ظرفیت این شرکت و تاثیرگذاری بر سودآوری شرکت به سال مالی 1397 موکول می شود.

2-نرخ فروش محصولات: باتوجه به رابطه نرخ فروش محصولات شرکت با قیمت شمش فولاد خوزستان در این تحلیل ابتدا به برآورد نرخ شمش فخوز پرداخته شده است و سپس با توجه به روابط موجود نرخ فروش محصولات کچاد برآورد شده است.

بنابراین در این تحلیل نرخ شمش فولاد خوزستان در سه سناریو برآورد شده است که در این سناریوها نرخ شمش به ترتیب، 19.128، 19.767 و 20.534 ریال به ازای هر کیلو گرم برای ادامه سال براورد شده است.

نرخ فروش کنسانتره آهن خشک 13 درصد نرخ فروش شمش فخوز؛ نرخ فروش سنگ اهن دانه بندی شده 6 درصد؛ نرخ فروش گندله 21 درصد و نرخ فروش فولاد نیز به ترتیب به ازای هر کیلوگرم درسناریو اول 17.140 ریال، در سناریو دوم 17.395 ریال و در سناریو سوم نیز 18.070 ریال براورد شده است.

با توجه به مفروضات فوق نرخ محصولات با توجه به سناریوهای مختلف به صورت جدول زیر می باشد:

fef6735کچاد13.jpg

نرخ فروش آپاتیت نیز در هر سه سناریو برابر 1.984.200 ریال برآورد شده است.

بنابراین در سناریوهای مختلف مبلغ فروش به صورت زیر برآورد شده است:

7bffbecکچاد14.jpg

2.بهای تمام شده:

مواد اولیه شرکت عبارتست از: سنگ آهن، کنسانتره مصرفی برای تولید گندله، آهن اسفنجی و آهن قراضه. که دو ماده اولیه آهن اسفنجی و آهن قراضه در سال مالی جاری برای تولید شمش فولاد مورد استفاده شرکت قرار گرفته است.

شرکت در اخرین پیش بینی خود برای سال مالی 1396 مبلغ 13.468.560 میلیون ریال مصرف مواد اولیه پیش بینی کرده است که در شش ماهه نخست سال با توجه به پوشش 47 درصدی مقدار فروش، مقدار مصرف مواد اولیه 4.552.854 میلیون ریال بوده است. در صورتی که مبلغ مصرف آهن اسفنجی و آهن قراضه را در نظر نگیریم (دلیل این کار این است که آهن اسفنجی و قراضه برای تولید فولاد استفاده می شوند و تولید و فروش فولاد کچاد از مهر ماه آغاز شده است) شرکت در شش ماهه نخست سال از مبلغ مصرف مواد اولیه برآوردی خود برای سال 96 مقدار 43 درصد آن را مصرف نموده است. نرخ مواد مستقیم مصرفی در این تحلیل به صورت زیر برآورد شده است:

نسبت نرخ خرید سنگ آهن خام به شمش فخوز برابر 2.5درصد، نسبت نرخ خرید کنسانتره مصرفی برای گندله به شمش فخوز برابر 8.4 درصد و نسبت نرخ آهن اسفنجی به شمش فخوز برابر 45 درصد در نظر گرفته شده است. همچنین در هر سه سناریو نرخ خرید قراضه برابر 1250 تومان در هر کیلوگرم در نظر گرفته شده است. بنابراین با توجه به توضیحات فوق نرخ خرید مواد اولیه در سناریوهای مختلف به صورت زیر برآورد شده است:

e24ac53کچاد15.jpg

همچنین در این تحلیل مقدار مصرف مواد اولیه به صورت زیر برآورد شده است:

مقدار مصرف سنگ آهن خام= 15.185.188 تن

مقدار کنسانتره مصرفی برای گندله= 3.740.256 تن

مقدار مصرف آهن اسفنجی= 267.215 تن

مقدار مصرف قزاضه=105.643 تن.

یکی دیگر از آیتم های مهم بهای تمام شده شرکت چادرملو، سربار ساخت این شرکت می باشد. سربار ساخت شامل آیتم های چون حقوق و مزایا، استهلاک، هزینه انرژی،مواد،سایر هزینه ها و هزینه حق انتفاع است که مهمترین آنها هزینه حق انتفاع بهره برداری از معادن است. هزینه حق انتفاع به این صورت محاسبه می شود:

19 درصد مبلغ فروش کنسانتره آهن، 20 درصد مبلغ فروش سنگ آهن دانه بندی شده و 15.5 درصد مبلغ فروش کنسانتره مصرفی برای محصول گندله. در پیش بینی حاضر نیز برای پیش بینی هزینه حق انتفاع در هر سه سناریو برآوردی از ضرایب فوق استفاده شده است. بنابراین هزینه حق انتفاع در سناریو اول برابر 3.977.293، در سناریو دوم 4.060.538 و در سناریو سوم 4.010.593 میلیون ریال برآورد شده است.

هزینه سربار به غیر از هزینه حق انتفاع برای شش ماهه دوم به ازای هر واحد فروش مبلغ 433.116 و هزینه دستمزد مستقیم نیز به ازای هر واحد فروش برابر 305.912 ریال در نظر گرفته شده است.

مبلغ کنسانتره انتقالی به واحد گندله سازی نیز که باید از جمع بهای تمام شده ساخت کسر گردد تا بهای تمام شده کالای فروش رفته بدست آید بنابراین مبلغ کنسانتره انتقالی به واحد گندله سازی در سناریو اول مبلغ 4.891.976، در سناریو دوم مبلغ 4.993.784 و در سناریو سوم 5.115.987 میلیون ریال براورد شده است.

3-سایر آیتم های صورت سود و زیان مانند بودجه در نظر گرفته شده است.

5d2fe93کچاد16.jpg

با توجه به مفروضات یاد شده سود هر سهم شرکت بین 31 تا 33 تومان برآورد می شود.

 

نسرین اسکندری

واحد سرمایه گذاری و آموزش