عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال سامان‌ گستراصفهان‌ (ثامان)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/09/14


چارت هفتگی در ثامان همراه با بررسی دو سناریو:

 

 

d8a87cbثامانننننننننن.png

در یک سناریوی شمارش:

 

به نظر میرسد در طی یک الی دو هفته اتی ثامان حمایت 170 - 180 اگر شکسته نشود بتواند برگشتی را در صورت افزایش حجم تقاضا داشته باشد و میان مدت رشد خوبی در قالب موج 3  داشته باشد. اما تحقق این موج شماری خوشبینانه بوده و مشروط به بهبود وضعیت نقدینگی در کلیه گروه انبوه سازی خواهد بود. به حد ضرر سهم پایبند باشیم.

و اما سناریوی دوم:

در صورت شکست این محدوده 145- 150 حمایت بعدی است و موج B از Y باید تکمیل گردد و سپس رشد 5 موجی C را در میان مدت داشته باشیم.

 

 

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش