عنـوان تحلیل : تحلیل بنیادی شرکت توسعه معادن روی ایران (کروی) بر اساس عملکرد شش ماهه و پیش بینی سود سال 1396

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1396/09/18


برآورد خالص ارزش دارایی ها و سود هر سهم نماد کروی در سال 1396

پرتفوی بورسی و پرتفوی غیر بورسی شرکت کروی در جداول زیر نشان داده شده است. برای محاسبه ارزش خالص دارایی های شرکت از آخرین گزارش ماهانه مربوط به 30 آبان ماه 1396 استفاده شده است.

b2f1ee8kerooi960918.jpg

3595c23kerooi2960918.jpg

همانطور که مشاهده میکنید عمده ارزش خالص دارایی ها مربوط به پرتفوی بورسی شرکت است که بیش از 87 درصد دارایی ها را شامل می شود. در نمودار زیر ترکیب سهام پرتفوی بورسی شرکت نشان داده شده است.

20cc816kerooi3960918.jpg

همانطور که در نمودار بالا نشان داده شده است فاسمین، فرآور و فسرب بیشترین سهم را در پرتفوی شرکت دارا می باشند.

0acb01bKEROOI6960918.jpg

خالص ارزش دارایی ها به ازای هرسهم با استفاده از آخرین صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 31 شهریور 96 و حقوق صاحبان سهام آن استفاده شده است.

ارزش خالص دارایی ها با توجه به آخرین اطلاعات منتشر شده و قیمتهای روزجاری به ازای هرسهم 363 تومان می باشد که با توجه به آخرین قیمت معامله شده سهم یعنی 269 تومان، سهم در محدوده 74 درصد NAV خود معامله می شود.

صورت سود و زیان

efc84cbkerooi4960918.jpg

صورت سود و زیان کروی در جدول بالا نشان داده شده است همانطور که مشاهده می شود شرکت در سال مالی گذشته 247 ریال سود به ازای هر سهم محقق ساخته است و پیش بینی امسال خود را با 26 درصد افزایش 312 ریال به ازای هر سهم برآورد کرده است. لازم به ذکر است که شرکت در سه ماهه ابتدایی سال جاری 15 ریال و در شش ماهه منتهی به شهریور ماه 94 ریال معادل 30 درصد از بودجه خود را محقق ساخته است.

fdcc603kerooi5960918.jpg

در جدول بالا مفروضات شرکت برای سود حاصل از شرکتها نشان داده شده است با توجه به انتظار بهبود وضعیت شرکتهای تولید روی در سال جاری و انتظار تعدیل مثبت، برآورد کارشناسی برای شرکتها در نظر گرفته شده است.

با توجه به سودهای کارشناسی می توان انتظار داشت سود هرسهم کروی تا 40 تومان افزایش یابد.

 

فرنوش شیخ الاسلامی

واحد سرمایه گذاری و آموزش