عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال پتروشيمي زاگرس (زاگرس)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/09/19


به روز رسانی زاگرس مرحله به مرحله صورت گرفته است:

6db983bزاگرسسسسسسسسس.png

در به روز رسانی اخیر مشاهده میشود پس از یک رشد حدوده 60 درصدی سهم در قیمت 2830 بسته شد و تعدیل مثبت حدودا 41 درصدی را اعلام نموده است.

 

هم اکنون سهم با دامنه نوسان قیمت تا سقف 50 درصد آماده بازگشایی است و موج 5 هنوز معلوم نیست تکمیل یافته یا خیر..

 

27000 حمایت نزدیک این نماد است و مقاومت های موج 5 از 5 موج C بزرگ را   دو محدوده 3100 و 3500 در نظر بگیریم کمی قبل تر از سقف کانالیزه معتبر سالانه. مجدد به روز رسانی خواهد شد. 

 

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش