عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال ایرانخودرو (خودرو) به روز رسانی شد

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/09/21


به روز رسانی تحلیل پیشین در تایم فریم هفتگی:

78a0ab3خودرو.pngایران خودرو پس از تکمیل Y از حرکت ترکیبی تقریبا دو ساله  محدوده حمایتی 260 را دارد و با رعایت این محدوده انتظار رشد میان مدت سهم می رود.

به نظر میرسد این نماد به فیبوهای زمانی واکنش مناسبی نشان میدهد و می توان به رشد سهم امیدوار بود.

رشد اخیر میتواند 5 موجی شکل بگیرد.

دو مقاومت نزدیک را 350- 360 و سپس 430 -450 مد نظر داریم. 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش