عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال شاخص خودرو - از دید کلاسیک و موج شماری

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/09/21


دقت شود چارت هفتگی است:

91bc841شاخص خودرو.png

 

چند نکته مثبت در شاخص گروه خودرو مشاهده میشود:

 

اول اینکه روتین و منظم هست در بلند مدت در یک کانال صعودی در حرکت است.

واکنش های زمانی مناسبی به سطح  فیبوهای مهم داشته است.

هر مربع قرمز یک الگوی هارمونیک تشکیل داده که به صورت AB=CD شکل گرفته است. پس احتمالا در تکمیل  مکعب اخیر نیز یک رشد میان مدت و بلند مدت آهته تا محدوده مقاومتی خواهیم داشت.

در موج شماری سهم روند کلی ترکیب WXY در نظر گرفته شده که موج C از Y را چارت به سهامداران خودرویی بدهکار خواهد بود. این موج 5 تایی و صعودی خواهد بود.

واگرایی مثبت در مک دی نیز به وضوح دیده میشود که حجم تقاضا در گروه خودرویی افزایش یافته است.

در نهایت شاید رشد این گروه قابل مقایسه با رشد اخیر پالایشی ها و معدنی ها نباشد ولی می توان با رعایت حد ضررهای معتبرسهم های برتر گروه را با دید بلند مدت سهامداری نمود.

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش