عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال معدني و صنعتي گل گهر (كگل)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/09/22


چارت روزانه و بلند مدت نماد کگل:

e63f3a3کگلللللللل.pngبرای کگل در روند رشد یک محدوده مهم وجود دارد آن هم سقف تاریخی قبل است که باید دید حجم و تقاضای خریددر این محدوده به چه صورت است در صورت تثبیت بالای آن ادامه رشد 5 موج C از Y را داریم . 

یا در همین مقاومت B بزرگ به اتمام میرسد و شاهد اصلاح میان مدت کگل در قالب 5 موج Cبزرگ از یک FLAT خواهیم بود.

 

 

280 - 270 اولین محدوده حمایتی نزدیک سهم قلمداد میشود.

دومین محدوده حمایتی 245.

مقاومت ها: 345-420 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش