عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌ (وصندوق)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/09/25


چارت روزانه وصندوق:

79f1a8aوصندوق.pngوصندوق در نمای ساده روزانه :

 

مشاهده میشود در تکمیل الگوی هارمونیک AB=CD در بلند مدت و میان مدت می تواند روندی رو به رشد تا محدوده 190-200 را داشته باشد که در این بین تقاضای خرید در 161 تومان که سقف قبلیست مهم میباشد . 

حد ضرر سهم را 141 تومان مد نظر داریم.

 

در اندیکاتورها واگرایی مثبت مشاهده میشود.

 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش