عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال شركت كيسون (كيسون)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/09/25


چارت روزانه و یک سناریو:

a5e7981کیسون.png

 

 

در تکمیل آرایش بلند مدت سه موجی کارکتیو در قالب ABC یک زیگزاگ بزرگ در حال تکمیل است. در سناریوی موج شماری ازدید بنده کیسون میتواند موج 2 کوچک از C بزرگ 5 موجی صعودی باشد و بعد یک موج 3 داشته باشیم.

یا موج 2 همین محدوده به اتمام رسیده باشد و وارد روند بعدی صعودی شده باشیم.

مقاومت های مسیر رشد با فیبوهای سه نقطه ای (پروجکشن) معتبر مشخص شده است. 

در نهایت بهتر است با حد ضرر 200 و پایبندی به آن سهم را بررسی کنیم.

 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری وآموزش