عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال توسعه و عمران استان كرمان (كرمان)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/09/26


تایم فریم هفتگی کرمان و یک سناریوی شمارش:

 

74308b0کرمان.png

با رعایت حد ضرر کف کانال کرمان در حال تکمیل موج 5 از 5 حرکت موج C از ABC کارکتیو است که به صورتزیگزاگ در حال تکمیل میباشد. تا جایی که روند و حجم معاملات در قسمت خرید فزونی می کند سهم نگرانی ندارد. ولی پس از اتمام 5 موج اصلاح داریم.

حمایت معتبر:570-590 و حد ضرر شکست و تثبیت زیر حمایت کانال 

مقاومت ها: 700-740

800 و 900 تومان فیبوهای مهم سهم است.

 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش