عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال وساخت از گروه انبوه سازی

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/09/28


چارت روزانه وساخت:

ab44e54وساخت.png

 

وساخت از گروه انبوه سازی پس از اصلاح میانمدت در قالب B تامحدوده کف کانال  وارد موج C شد است و همگام با گروه خود می تواند یک رشد تا  محدوده 340 - 400 در پیش داشته باشد.

 

در صورت شکست مقاومت فعلی اهداف 400-460 پیش روست. 

در بررسی ها حد حمایت 220 را حد ضرر این سهم لحاظ گردانید. 

 

 

مینا یوسفی واحد سرمایه گذاری و آموزش