عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال سايپا ديزل‌ (خكاوه)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/09/29


در تحلیل پیشین به محدوده پایان اصلاح در حمایت معتبر 72 تومان اشاره کردیم که مشاهده میشود برگشت قیمتی از آن حاصل شده است:

0bcf1f3خکاوه.pngتایم فریم هفتگی است و رشد اشاره شده زمان بر خواهد بود. انتظار داریم در یک روند صعودی میان مدت با رشد ملایم تا محدوده 116 و در صورت عبور از آن نهایتا 140 تومان شاهد افزایش بهای سهم باشیم.

 روند سهم را WXY ترکیبی دربلند مدت در نظر گرفتیم که موج A از Y تمام شده و در رشد و اصلاح اخیر هنوزمعلوم نیست در ریز موج های B از Yهستیم یا کل Y را تمام شده باید گرفت. ولی در هر دو سناریو مشترکا یک رشد موقت دیده میشود. 

 

 

با رعایت حد ضرر شکست کف کانال در 70- 72 تومان. نگهداری سهم برای سهامداران با دید میان مدت و بلند مدت کم ریسک است.

 

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش