عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال مس‌ شهيدباهنر (فباهنر)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/09/29


تحقق تحلیل پیشین فباهنر و اصلاح سهم در قالب موج چهارم که زمان بر هم بوده است.

7b63affفباهنر.png

 اگر موج 4 را تمام شده بدانیم

 سهم از کف قیمتی 575 تومان برگشته و با افزایش تقاضا در محدوده 685 تومان است. طبق تحلیل موج 5از 5 هستیم که معمولا کوتاه تر از 3 هست و می توان  اول به سقف قبلی دقت داشت یعنی  محدوده 750 و سپس در 850  سهم را رصد نمود.

صرفا بررسی است و سیگنالی ارائه نمیشود.

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش