عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال پتروشیمی خارک (شخارک)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/09/29


به روز رسانی  سهم پس از تعدیل مثبت 33 درصدی سهم و رسیدن به محدوده 1700 ای که پیش بینی شده بود:

7f460f2شخارک.pngبازهم  تعدیل مثبت خوبی زده است و سود هر سهم  را  که از 2301 ریال  به  2629 ریال رسانده بود  باردیگر با  افزایشی 33% به  3488 ریال  افزایش داد  خبر بسیار خوبی برای سهم  است.
تعدیل شخارک  خبرخوبی برای  تاپیکو  وصندوق و حتی شفن است در این  سهم متانول را  برای 3 ماهه اخر سال  330  و دلار را  4000 تومان در نظر گرفته است.

مشاهده میشود در تحلیل پیشین واگرایی مثبت اثر کرده و شاهد افزایش قیمت سهم بودیم. شخارک در بازگشایی امروز در صورت تثبیت بالای محدوده حمایتی مشخص شده میتواند در ادامه رشد موج 3 ,  یا در تکمیل 5 موج C دو محدوده 2300 و 2600 را فعلا مد نظر داشته باشد. در صورت رسیدن به تارگت اولیه به روز رسانی مجدد میشود.

 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش