عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال نوسازي‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/10/02


چارت هفتگی ثنوسا در روز بازگشایی:

2b8cf59ثنوسا.png

 

ثنوسا در سناریوی شمارش من به نظر روند اصلاحی موج B را به اتمام رسانیده و میان مدت 3 الی 6 ماهه یک رشد در قالب موج C خواهد داشت. الزاما این رشد شارپ نیست ولی روند را صعودی میبینم.

 

با رعایت حد ضرر 125 و مقاومت 175- 240 و 305 تومان 

 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش