عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌ (فملي)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/10/02


به روز رسانی فملی و رشدآرام این نماد:

0cd1f7aفملی.png

 

با توجه به اینکه موج 5 این نماد طولانی شد . با تغییر در سناریوی حرکتی هر چند روند رشد پیش بینی شده بود می توانیم چارت به روز شده رومد نظر داشته باشیم. شکست اولین تارگت تحلیلی در محدوده 220 اتفاق افتاد و به هدف اول رسیدیم. با عبور از محدوده 260 و تثبیت بالای آن می تواند برای هدف دوم در تکمیل ریز موج های ABC از Y از یک WXY بلند مدت 285 نهایتا 315 را پیش رو داشته باشد . اتمام این موج ترکیبی اصلاح میان مدت سهم را دنبال خواهد داشت.

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش